1 Istinu govorim tako mi Hrista, ne lažem, to mi svjedoči savjest moja Duhom svetijem:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Da mi je vrlo žao i srce me moje boli bez prestanka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer bih željeo da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju koja su mi rod po tijelu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Koja su Izrailjci, kojijeh je posinaštvo i slava, i zavjet i zakon, i bogomoljstvo, i obećanja;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Kojijeh su i oci, i od kojijeh je Hristos po tijelu, koji je nad svima Bog blagosloven vavijek. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A nije moguće da riječ Božija prođe: jer nijesu svi Izrailjci koji su od Izrailja;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Niti su svi djeca koji su sjeme Avraamovo, nego u Isaku, reče, nazvaće ti se sjeme.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 To jest, nijesu ono djeca Božija što su po tijelu djeca, nego djeca obećanja primaju se za sjeme.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer je ovo riječ obećanja: u ovo vrijeme doći ću i u Sare će biti sin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne samo pak ona nego i Reveka, kad zatrudnje od samoga Isaka oca našega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer još dok se djeca ne bijahu rodila, ni učinila dobra ni zla, da ostane Božija naredba po izboru,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Ne za djela, nego onoga radi koji poziva reče joj se: veći će služiti manjemu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kao što stoji napisano: Jakov mi omilje, a na Isava omrzoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Šta ćemo dakle na to reći? Eda li je nepravda u Boga? Bože sačuvaj!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Jer Mojsiju govori: koga ću pomilovati, pomilovaću, i na koga ću se smilovati, smilovaću se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Tako dakle niti stoji do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji pomiluje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Jer pismo govori Faraonu: za to te isto podigoh da na tebi pokažem silu svoju, i da se razglasi ime moje po svoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Tako dakle koga hoće miluje, a koga hoće otvrdoglavi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Reći ćeš mi: zašto nas još krivi? jer ko se može suprotiti volji njegovoj?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A ko si ti, o čovječe! da protivno odgovaraš Bogu? Eda li rukotvorina govori majstoru svome: zašto si me tako načinio?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Ili zar lončar nema vlasti nad kalom da od jedne guke načini jedan sud za čast a drugi za sramotu?
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
22 A kad šćaše Bog da pokaže gnjev svoj i da objavi silu svoju, podnese s velikijem trpljenjem sudove gnjeva koji su pripravljeni za pogibao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I da pokaže bogatstvo slave svoje na sudima milosti koje pripravi za slavu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Koje nas i dozva ne samo od Jevreja nego i od neznabožaca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kao što i u Josiji govori: nazvaću narod svojijem koji nije moj narod, i neljubaznicu ljubaznicom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 I biće na mjestu, gdje im se reče: vi nijeste moj narod; tamo će se nazvati sinovi Boga živoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A Isaija viče za Izrailja: ako bude broj sinova Izrailjevijeh kao pijesak morski, ostatak će se spasti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Jer će on izvršiti riječ svoju, i naskoro će izvršiti po pravdi, da, ispuniće Gospod naskoro riječ svoju na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 I kao što proreče Isaija: da nam nije Gospod Savaot ostavio sjemena, onda bismo bili kao Sodom i Gomor.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Šta ćemo dakle reći? Da neznabošci koji ne tražiše pravde dokučiše pravdu, ali pravdu od vjere.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 A Izrailj tražeći zakon pravde ne dokuči zakona pravde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Zašto? Jer ne traži iz vjere nego iz djela zakona; jer se spotakoše na kamen spoticanja,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Kao što stoji napisano: evo mećem u Sionu kamen spoticanja i stijenu sablazni; i koji ga god vjeruje neće se postidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga