1 Šta je dakle bolji Jevrejin od drugijeh ljudi? Ili šta pomaže obrezanje?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Mnogo svakojako; prvo što su im povjerene riječi Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A što neki ne vjerovaše, šta je za to? Eda će njihovo nevjerstvo vjeru Božiju ukinuti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Bože sačuvaj! nego Bog neka bude istinit, a čovjek svaki laža, kao što stoji napisano: da se opravdaš u svojijem riječima, i da pobijediš kad ti stanu suditi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Ako li nepravda naša Božiju pravdu podiže, šta ćemo reći? Eda li je Bog nepravedan kad se srdi? Po čovjeku govorim:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Bože sačuvaj! Jer kako bi mogao Bog suditi svijetu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer ako istina Božija u mojoj laži veća postane na slavu njegovu, zašto još i ja kao grješnik da budem osuđen?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Zašto dakle (kao što viču na nas, i kao što kažu neki da mi govorimo) da ne činimo zla da dođe dobro? Njima će sud biti pravedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto! Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grijehom,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Kao što stoji napisano: ni jednoga nema pravedna;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ni jednoga nema razumna, i ni jednoga koji traži Boga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema ni jednoga ciglog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojima varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Njihova su usta puna kletve i grčine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Njihove su noge brze da proljevaju krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Na putovima je njihovima raskopavanje i nevolja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I puta mirnoga ne poznaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nema straha Božijega pred očima njihovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu, i sav svijet da bude kriv Bogu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jer se djelima zakona nijedno tijelo neće opravdati pred njim; jer kroz zakon dolazi poznanje grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvjedočena od zakona i od proroka;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A pravda Božija vjerom Isusa Hrista u sve i na sve koji vjeruju; jer nema razlike.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Jer svi sagriješiše i izgubili su slavu Božiju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I opravdaće se zabadava blagodaću njegovom, otkupom Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kojega postavi Bog očišćenje vjerom u krvi njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjijeh grijeha;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 U podnošenju Božijemu, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vrijeme da je on pravedan i da pravda onoga koji je od vjere Isusove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Gdje je dakle hvala? Prođe. Kakijem zakonom? je li zakonom djela? Ne, nego zakonom vjere.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Mislimo dakle da će se čovjek opravdati vjerom bez djela zakona.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Ili je samo Jevrejski Bog, a ne i neznabožački? Da, i neznabožački.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer je jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vjere i neobrezanje vjerom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Kvarimo li dakle zakon vjerom? Bože sačuvaj! nego ga još utvrđujemo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga