1 A slaboga u vjeri primajte lijepo, da se ne smeta savjest.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer jedan vjeruje da smije svašta jesti, a koji je slab jede zelje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Koji jede neka ne ukorava onoga koji ne jede; i koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede; jer ga Bog primi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ko si ti koji sudiš tuđemu sluzi? On svojemu gospodaru stoji ili pada. Ali će ustati; jer je Bog kadar podignuti ga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Tako jedan razlikuje dan od dana, a drugi drži sve dane da su jednaki: svaki da bude uvjeren za svoju misao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Koji razlikuje dane, Gospodu razlikuje; i koji ne razlikuje dana, Gospodu ne razlikuje. Koji jede, Gospodu jede: jer hvali Boga; i koji ne jede, Gospodu ne jede, i hvali Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer nijedan od nas ne živi sebi, i nijedan ne umire sebi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer ako živimo, Gospodu živimo; a ako umiremo, Gospodu umiremo. Ako dakle živimo, ako umiremo, Gospodnji smo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer zato Hristos i umrije i vaskrse i oživlje da oblada i mrtvima i živima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A ti zašto osuđuješ brata svojega? Ili ti zašto ukoravaš brata svojega? Jer ćemo svi izići na sud pred Hrista.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
11 Jer je pisano: tako mi života, govori Gospod, pokloniće mi se svako koljeno, i svaki jezik slaviće Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato da ne osuđujemo više jedan drugoga, nego mjesto toga ovo gledajte da ne postavljate bratu spoticanja ili sablazni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Znam i uvjeren sam u Hristu Isusu da ništa nije pogano po sebi, osim kad ko misli da je što pogano, onome je pogano.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A ako je brat tvoj jela radi žalostan, već se ne vladaš po ljubavi: ne gubi jelom svojijem onoga za kojega Hristos umrije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Gledajte dakle da se ne huli na vaše dobro.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu svetome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer koji ovijem služi Hristu ugodan je Bogu i mio ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Tako dakle da se staramo za mir i za ono čim vodimo na bolje jedan drugoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Ne raskopavaj djela Božijega jela radi; jer je sve čisto; nego je pogano za čovjeka koji jede sa spoticanjem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Dobro je ne jesti mesa, i vina ne piti, i ono ne činiti na što se tvoj brat spotiče, ili oda šta gori postaje ili slabi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Ti imaš vjeru? Imaj je sam u sebi pred Bogom. Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A koji se sumnja osuđen je ako jede, jer ne čini po vjeri: a šta god nije po vjeri grijeh je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga