1 A Petar i Jovan iđahu zajedno gore u crkvu na molitvu u deveti sahat.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I bijaše jedan čovjek hrom od utrobe matere svoje, kojega nošahu i svaki dan metahu pred vrata crkvena koja se zovu Krasna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u crkvu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Koji vidjevši Petra i Jovana da hoće da uđu u crkvu prošaše milostinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Petar pogledavši na nj s Jovanom, reče: pogledaj na nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A on gledaše u njih misleći da će mu oni što dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A Petar reče: srebra i zlata nema u mene, nego što imam ovo ti dajem: u ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I uze ga za desnicu i podiže. I odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I skočivši ustade, i hođaše, i uđe s njima u crkvu idući i skačući i hvaleći Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I vidješe ga svi ljudi gdje ide i hvali Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A znadijahu ga da onaj bješe što milostinje radi sjeđaše kod Krasnijeh vrata crkvenijeh, i napuniše se čuda i straha za to što bi od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad se iscijeljeni hromi držaše Petra i Jovana, navališe k njima svi ljudi u trijem, koji se zvaše Solomunov, i čuđahu se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A kad vidje Petar, odgovaraše ljudima: ljudi Izrailjci! što se čudite ovome? Ili šta gledate na nas, kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da on ide?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Bog Avraamov i Isakov i Jakovljev, Bog otaca našijeh, proslavi sina svojega Isusa, kojega vi predadoste i odrekoste ga se pred licem Pilatovijem kad on sudi da ga pusti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A vi sveca i pravednika odrekoste se, i isprosiste čovjeka krvnika da vam pokloni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A načelnika života ubiste, kojega Bog vaskrse iz mrtvijeh, čemu smo mi svjedoci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I za vjeru imena njegova ovoga, koga vidite i poznajete, utvrdi ime njegovo; i vjera koja je kroza nj dade mu cijelo zdravlje ovo pred svima vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I sad, braćo, znam da iz neznanja ono učiniste, kao i knezovi vaši.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 A Bog kako naprijed javi ustima sviju proroka svojijeh da će Hristos postradati, izvrši tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od grijeha svojijeh, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjega,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I da pošlje naprijed narečenoga vam Hrista Isusa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kojega valja dakle nebo da primi do onoga vremena kad se sve popravi, što Bog govori ustima sviju svetijeh proroka svojijeh od postanja svijeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Mojsije dakle ocevima našijem reče: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene; njega poslušajte u svemu što vam kaže.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I biće da će se svaka duša koja ne posluša toga proroka istrijebiti iz naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A i svi proroci od Samuila i potom koliko ih god govori, i za ove dane javljaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Vi ste sinovi proroka i zavjeta koji učini Bog s ocevima vašijem govoreći Avraamu: i u sjemenu tvojemu blagosloviće se svi narodi na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Vama najprije Bog podiže sina svojega Isusa, i posla ga da vas blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga