1 I kad iziđoše srećno iz lađe, tada razumješe da se ostrvo zove Melit.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A divljaci činjahu nam ne malu ljubav, jer naložiše oganj i primiše nas sve zbog dažda koji iđaše, i zbog zime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Pavle zgrabivši gomilu granja naloži na oganj, i izišavši zmija od vrućine skoči mu na ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kad vidješe divljaci zmiju gdje visi o ruci njegovoj, govorahu jedan drugome: jamačno je ovaj čovjek krvnik, kojega izbavljena od mora sud Božij ne ostavi da živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A on otresavši zmiju u oganj ne bi mu ništa zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A oni čekahu da on oteče ili ujedanput da padne mrtav. A kad zadugo čekaše, i vidješe da mu ništa zlo ne bi, promijeniše se, i govorahu da je on Bog.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A naokolo oko onoga mjesta bijahu sela poglavara od ostrva po imenu Poplija, koji nas primi i ugosti ljubazno tri dana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A dogodi se da otac Poplijev ležaše od groznice i od srdobolje, kojemu ušavši Pavle pomoli se Bogu i metnu ruke svoje na nj i iscijeli ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A kad to bi, dolažahu i drugi koji bijahu bolesni na ostrvu onome, i iscjeljivahu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I poštovahu nas velikijem častima; i kad pođosmo, spremiše nam što je od potrebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A poslije tri mjeseca odvezosmo se na lađi Aleksandrijskoj, koja je bila prezimila na ostrvu, i bijahu na njoj napisani Dioskuri.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I doplovivši u Sirakuzu ostasmo ondje tri dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A odande otplovivši dođosmo u Rigiju; i poslije jednoga dana kad dunu jug, dođosmo drugi dan u Potiole.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ondje nađemo braću, i oni nas zamole te ostanemo kod njih sedam dana; i tako pođosmo u Rim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I odande čuvši braća za nas iziđoše nam na susret tja do Apijeva pazara i tri krčme. I kad ih vidje Pavle, dade hvalu Bogu, i oslobodi se.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
16 A kad dođosmo u Rim, kapetan predade sužnje vojvodi. Ali se Pavlu dopusti da živi gdje hoće s vojnikom koji ga čuvaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A poslije tri dana Pavle sazva starješine Jevrejske. I kad se oni skupiše, govoraše im: ljudi braćo! ja ništa ne učinih protivno narodu ili običajima otačkijem; i Jerusalimljani predaše me kao sužnja u ruke Rimljanima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Koji izvidjevši za mene šćahu da me puste, jer se ne nađe na meni nijedna smrtna krivica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ali kad Judejci govorahu nasuprot, natjera me nevolja da se ištem pred ćesara, ne kao da bih svoj narod imao što tužiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Toga radi uzroka zamolih vas da se vidimo i da se razgovorimo; jer nada radi Izrailjeva okovan sam u ovo gvožđe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A oni mu rekoše: mi niti primismo pisma za te iz Judeje; niti dođe ko od braće da javi ili da govori što zlo za tebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Nego molimo da čujemo od tebe šta misliš; jer nam je poznato za ovu jeres da joj se svuda nasuprot govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I odredivši mu dan dođoše k njemu u gostionicu mnogi; kojima kazivaše svjedočeći carstvo Božije i uvjeravajući ih za Isusa iz zakona Mojsijeva i iz proroka od jutra do samoga mraka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I jedni vjerovahu onome što govoraše a jedni ne vjerovahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A budući nesložni među sobom, odlažahu kad reče Pavle jednu riječ: dobro kaza Duh sveti preko proroka Isaije ocevima našijem
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Govoreći: idi k narodu ovome i kaži: ušima ćete čuti i nećete razumjeti; i očima ćete gledati i nećete vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer odrveni srce ovoga naroda, i ušima teško čuju, i očima svojijem zažmuriše da kako ne vide očima, i ušima ne čuju, i srcem ne razumiju, i da se ne obrate da ih iscijelim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Da vam je dakle na znanje da se neznabošcima posla spasenije Božije, oni će i čuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I kad on ovo reče, otidoše Jevreji prepirući se među sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A Pavle ostade pune dvije godine o svome trošku, i dočekivaše sve koji mu dolažahu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Propovijedajući carstvo Božije, i učeći o Gospodu našemu Isusu Hristu slobodno, i niko mu ne branjaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga