1 I kao što bi određeno da idemo u Talijansku, predaše i Pavla i druge neke sužnje kapetanu, po imenu Juliju, od ćesareve čete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A kad uđosmo u lađu Adramitsku da plovimo u Azijska mjesta, otiskosmo se; i s nama bješe Aristarh Maćedonac iz Soluna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I drugi dan dođosmo u Sidon. I Julije držaše Pavla lijepo, i dopusti mu da odlazi k svojijem prijateljima i da ga poslužuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I odande odvezavši se doplovismo u Kipar, jer vjetrovi bijahu protivni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I preplovivši pučinu Kilikijsku i Pamfilijsku dođosmo u Miru Likijsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ondje našavši kapetan lađu Aleksandrijsku koja plovi u Talijansku, metnu nas u nju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I plovivši mnogo dana sporo, i jedva došavši prema Knidu, jer nam vjetar ne dadijaše, doplovismo pod Krit kod Salmone.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I jedva se vozeći pored kraja, dođosmo na jedno mjesto koje se zove Dobra Pristaništa, kod kojega blizu bješe grad Laseja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A pošto prođe mnogo vremena, i već plovljenje ne bijaše bez straha, jer i post već bješe prošao, svjetovaše Pavle
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Govoreći im: ljudi! vidim da će plovljenje biti s mukom i velikom štetom ne samo tovara i lađe nego i duša našijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali kapetan posluša većma kormanoša i gospodara od lađe negoli Pavlove riječi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A ne budući pristanište zgodno za zimovnik, svjetovahu mnogi da se odvezu odande, ne bi li kako mogli doći do Finika, i ondje da zimuju u pristaništu Kritskom, koje gleda k jugu i k zapadu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad dunu jug, mišljahu da im se volja ispuni, i podignuvši jedra plovljahu pokraj Krita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali ne zadugo potom dunu nasuprot njemu buran vjetar koji se zove Evroklidon.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A kad se lađa ote, i ne mogaše se vjetru protiviti, predadosmo je valovima i nošahu nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad prođosmo mimo jedno ostrvo koje se zove Klauda, jedva mogosmo udržati čamac,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koji izvukavši, svakojako pomagahu, te ga privezasmo odozdo za lađu; a bojeći se da ne udari na prud, spustismo jedra, i tako se plavljasmo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A kad nam veoma dosađivaše bura sjutradan izbacivahu tovare.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I u treći dan svojima rukama izbacismo alat lađarski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A kad se ni sunce ni zvijezde za mnogo dana ne pokazaše, i bura ne mala navalila, bijaše propao sav nad da ćemo se izbaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I kad se zadugo nije jelo, onda Pavle stavši preda njih reče: trebaše dakle, o ljudi! poslušati mene, i ne otiskivati se od Krita, i ne imati ove muke i štete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I evo sad vas molim da budete dobre volje: jer nijedna duša od vas neće propasti osim lađe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer u ovu noć stade preda me anđeo Boga kojega sam ja i kome služim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Govoreći: ne boj se, Pavle! valja ti doći pred ćesara; i evo ti darova Bog sve koji se voze s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zato ne bojte se, ljudi; jer vjerujem Bogu da će tako biti kao što mi bi rečeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ali valja nam doći na jedno ostrvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad bi četrnaesta noć, i mi se u ponoći plavljasmo po Adrijanskoj pučini, pomisliše lađari da se približuju k nekakvoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I izmjerivši dubinu nađoše dvadeset hvati; i prošavši malo opet izmjeriše, i nađoše petnaest hvati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Onda bojeći se da kako ne udare na prudovita mjesta baciše sa stražnjega kraja lađe četiri lengera, pa se moljasmo Bogu da svane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A kad lađari gledahu da pobjegnu iz lađe, i spustiše čamac u more izgovarajući se kao da hoće s prednjega kraja da spuste lengere,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Reče Pavle kapetanu i vojnicima: ako ovi ne ostanu u lađi, vi ne možete živi ostati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Tada vojnici odrezaše uža na čamcu i pustiše ga te pade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A kad šćaše da svane, moljaše Pavle sve da jedu, govoreći: četrnaesti je dan danas kako čekate i ne jedući živite ništa ne okusivši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Zato vas molim da jedete: jer je to za vaše zdravlje. A ni jednome od vas dlaka s glave neće otpasti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 I rekavši ovo uze hljeb, i dade hvalu Bogu pred svima, i prelomivši stade jesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Onda se svi razveselivši i oni jedoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A u lađi bijaše nas duša svega dvjesta i sedamdeset i šest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I nasitivši se jela, oblakšaše lađu izbacivši pšenicu u more.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A kad bi dan ne poznavahu zemlje; nego ugledaše nekakav zaliv s pijeskom, na koji se dogovoriše, ako bude moguće, da izvuku lađu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I podignuvši lengere vožahu se po moru, i odriješivši uža na krmama, i raširivši malo jedro prema vjetriću koji duhaše, vožasmo se kraju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
41 A kad dođosmo kao na jedan jezik, gdje se more kao razdjeljuje, nasadi se lađa; i prednji kraj, koji se nasadi, osta tvrd da se ne može pomaknuti, a krma se razbijaše od sile valova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A vojnici se dogovoriše da pobiju sužnje, da koji ne ispliva i ne uteče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Ali kapetan želeći sačuvati Pavla zabrani njihov dogovor, i zapovjedi onima koji znadu plivati da iskoče najprije, i da iziđu na zemlju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A ostali jedni na daskama a jedni na čemu od lađe. I tako iziđoše svi živi na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga