1 A Agripa reče Pavlu: dopušta ti se da govoriš sam za se. Onda Pavle pruživši ruku odgovaraše:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Za sreću svoju držim, care Agripa! što se danas pred tobom odgovaram za sve što me potvoraju Jevreji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A najviše što znam da ti poznaješ sve Jevrejske običaje i prepiranja. Zato te molim da me poslušaš milostivo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Moje dakle življenje od mladosti, koje je isprva bilo među narodom mojijem u Jerusalimu, znadu svi Jevreji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kako me znadu isprva, ako hoće posvjedočiti, da po poznatoj jeresi naše vjere življeh farisejski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sad stojim pred sudom za nadanje obećanja koje Bog obreče ocevima našijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kome se svi dvanaest koljena našijeh jednako dan i noć služeći nadaju da će doći. Za ovo nadanje optužen sam, care Agripa, od Jevreja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Šta? zar vi mislite da se ne može vjerovati da Bog mrtve podiže?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tako i ja mišljah da mi valja mnoga zla činiti protiv imena Isusa Nazarećanina,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Kao što i učinih u Jerusalimu; i mnoge od svetijeh ja zatvorah u tamnice, primivši vlast od glavara svešteničkijeh; i kad ih ubijahu, pristajah na sud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I po svijem zbornicama mučeći ih često, nagonjah da hule na Isusa; i odviše mrzeći na njih gonjah ih tja i do tuđijeh gradova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Za koje idući u Damask s vlašću i zapoviješću od glavara svešteničkijeh,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 U podne, care, vidjeh na putu s neba svjetlost veću od sijanja sunčanoga, koja obasja mene i one što iđahu sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A kad mi svi padosmo na zemlju, čuh glas gdje govori meni i kazuje Jevrejskijem jezikom: Savle! Savle! zašto me goniš? Teško ti je protivu bodila praćati se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A ja rekoh: ko si ti, Gospode? A on reče: ja sam Isus, kojega ti goniš;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Nego ustani i stani na noge svoje; jer ti se za to javih da te učinim slugom i svjedokom ovome što si vidio i što ću ti pokazati,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Izbavljajući te od naroda Jevrejskoga i od neznabožaca, kojima ću te poslati,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Da im otvoriš oči da se obrate od tame k vidjelu i od oblasti sotonine k Bogu, da prime oproštenje grijeha i dostojanje među osvećenima vjerom mojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato, care Agripa! ne bih nepokoran nebeskoj utvari;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Nego najprije onima koji su u Damasku i u Jerusalimu, potom i po svoj zemlji Jevrejskoj, i neznabošcima propovijedah da se pokaju, i da se obrate k Bogu čineći djela dostojna pokajanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zato me Jevreji uhvatiše u crkvi i šćahu da me raskinu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Ali dobivši pomoć Božiju stojim do samoga ovog dana, i svjedočim i malom i velikom, ne kazujući ništa osim što proroci kazaše da će biti, i Mojsije:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Da će Hristos postradati, i da će biti prvi iz vaskrsenija mrtvijeh i propovijedati vidjelo narodu Jevrejskome i neznabošcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad on ovo odgovaraše, reče Fist velikijem glasom: zar luduješ, Pavle? Mnoge te knjige izvode iz pameti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A on reče: ne ludujem, čestiti Fiste, nego riječi istine i razuma kazujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer za ovo zna car, kojemu i govorim slobodno; jer ne vjerujem da mu je što od ovoga nepoznato; jer ovo nije bilo u uglu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Vjeruješ li, care Agripa, prorocima? Znam da vjeruješ.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 A Agripa reče Pavlu: još malo pa ćeš me nagovoriti da budem hrišćanin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A Pavle reče: molio bih Boga i za malo i za mnogo da bi ne samo ti nego i svi koji me slušaju danas bili takovi kao i ja što sam, osim okova ovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I kad on ovo reče, usta car i sudija i Vernikija, i koji sjeđahu s njima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I otišavši razgovarahu se među sobom govoreći: ovaj čovjek nije učinio ništa što zaslužuje smrt ili okove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Agripa reče Fistu: ovaj čovjek mogaše biti pušten da ne reče da hoće k ćesaru. I tako sudija namisli da ga pošlje k ćesaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga