1 Dogodi se pak, kad bješe Apolos u Korintu, da Pavle prolažaše gornje zemlje, i dođe u Efes, i našavši neke učenike
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Reče im: jeste li primili Duha svetoga kad ste vjerovali? A oni mu rekoše: nijesmo ni čuli da ima Duh sveti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A on im reče: na što se dakle krstiste? A oni rekoše: na krštenje Jovanovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Pavle reče: Jovan krsti krštenjem pokajanja, govoreći narodu da vjeruju onoga koji će za njim doći, to jest, Hrista Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad to čuše, krstiše se u ime Gospoda Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad Pavle metnu ruke na njih, siđe Duh sveti na njih, i govorahu jezike i proricahu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A bijaše ljudi svega oko dvanaest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ušavši u zbornicu govoraše slobodno tri mjeseca učeći i uvjeravajući za carstvo Božije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I kad neki bijahu otvrdnuli i svađahu se huleći na put Gospodnji pred narodom, otstupi od njih i odluči učenike, pa se prepiraše svaki dan u školi nekoga Tirana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I ovo je bivalo dvije godine, tako da svi koji življahu u Aziji, i Jevreji i Grci, čuše riječ Gospoda Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Bog činjaše ne mala čudesa rukama Pavlovijem,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Tako da su i čalme i ubruščiće znojave od tijela njegova nosili na bolesnike, i oni se iscjeljivahu od bolesti, i duhovi zli izlažahu iz njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I počeše neki od Jevreja, koji se skitahu i zaklinjahu đavole, spominjati nad onima u kojima bijahu zli duhovi ime Gospoda Isusa govoreći: zaklinjemo vas Isusom koga Pavle propovijeda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A bijahu nekijeh sedam sinova Skeve Jevrejina, poglavara svešteničkoga, koji ovo činjahu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A duh zli odgovarajući reče: Isusa poznajem, i Pavla znam; ali vi ko ste?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I skočivši na njih čovjek u kome bješe zli duh nadvlada ih, i pritište ih poda se tako da goli i izranjeni utekoše iz one kuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ovo doznadoše svi koji življahu u Efesu, i Jevreji i Grci; i uđe strah u sve njih, i veličaše se ime Gospoda Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I mnogi od onijeh što vjerovahu, dolažahu te se ispovijedahu i kazivahu šta su učinili.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 A mnogi od onijeh koji čarahu, sabravši knjige svoje spaljivahu ih pred svima; i proračuniše i nađoše da su vrijedele pedeset hiljada groša.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Tako zdravo rastijaše i nadvlađivaše riječ Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I kad se ovo svrši, namisli Pavle da prođe preko Maćedonije i Ahaje, i da ide u Jerusalim, i reče: pošto budem tamo, valja mi i Rim vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I posla u Maćedoniju dvojicu od onijeh koji ga služahu, Timotija i Erasta; a on osta neko vrijeme u Aziji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A u ono vrijeme podiže se ne mala buna puta radi Gospodnjega,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Jer nekakav zlatar, po imenu Dimitrije, koji građaše Dijani srebrne crkvice i davaše majstorima ne mali posao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 On skupi ove i drugijeh ovakovijeh stvari majstore, i reče: ljudi! vi znate da od ovoga posla mi imamo dobitak za svoje življenje;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 I vidite i čujete da ne samo u Efesu nego gotovo po svoj Aziji ovaj Pavle odvrati narod mnogi, govoreći: to nijesu bogovi što se rukama čovječijim grade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ne samo što će ova nesreća doći na naš zanat da ne prolazi, nego se neće mariti ni za crkvu velike boginje Dijane, i propašće veličanstvo one koju sva Azija i vasioni svijet poštuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A kad oni ovo čuše, napuniše se gnjeva, i vikahu govoreći: velika je Dijana Efeska!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 I sav se grad napuni bune: i navalivši jednodušno na zborište uhvatiše Gaja i Aristarha iz Maćedonije, drugove Pavlove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A kad Pavle šćaše da ide među narod, ne dadoše mu učenici.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 A neki i od Azijskijeh poglavara koji mu bijahu prijatelji, poslaše k njemu svjetujući ga da ne izlazi na zborište.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jedni pak vikahu jedno a drugi drugo; jer bijaše sabor smućen, i najviše ih ne znadijahu zašto su se skupili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A jedni od naroda izvukoše Aleksandra, kad ga Jevreji izvedoše. A Aleksandar mahnuvši rukom šćaše da odgovori narodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 A kad ga poznaše da je Jevrejin, povikaše svi u glas, i vikahu oko dva sahata: velika je Dijana Efeska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A pisar utišavši narod reče: ljudi Efesci! Ko je taj čovjek koji ne zna da grad Efes slavi veliku boginju Dijanu i njezin kip nebeski?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Kad dakle to ne može niko odreći, valja vi da budete mirni, i ništa naglo da ne činite;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Jer dovedoste ove ljude koji niti su crkvu Dijaninu pokrali, niti hule na vašu boginju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 A Dimitrije i majstori koji su s njim ako imaju kakvu tužbu, imaju sudovi, i imaju namjesnici, neka tuže jedan drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ako li što drugo ištete, neka se izvidi na pravoj skupštini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Jer se bojimo da ne budemo tuženi za današnju bunu; a nijednoga uzroka nema kojijem bismo se mogli opravdati za ovu bunu. I ovo rekavši raspusti narod koji se bješe sabrao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga