1 Prošavši pak Amfipolj i Apoloniju dođoše u Solun, gdje bješe zbornica Jevrejska.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I Pavle po običaju svome uđe k njima, i tri subote razgovara se s njima iz pisma,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pokazujući i dokazujući im da je trebalo Hristos da postrada i vaskrsne iz mrtvijeh, i da ovaj Isus kojega ja, reče, propovijedam vama, jest Hristos.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I neki od njih vjerovaše, i pristaše s Pavlom i sa Silom, i od pobožnijeh Grka mnoštvo veliko, i od žena gospodskijeh ne malo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ali tvrdovrati Jevreji zaviđahu, i uzevši neke zle ljude od prostoga naroda, i sabravši četu, uzbuniše po gradu, i napadoše na kuću Jasonovu, i tražahu ih da izvedu pred narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad njih ne nađoše, povukoše Jasona i neke od braće pred starješine gradske vičući: ovi što zamutiše vasioni svijet dođoše i ovdje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Koje Jason primi; i ovi svi rade protiv ćesarevijeh zapovijesti, govoreći da ima drugi car, Isus.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I smutiše narod i starješine gradske koji ovo čuše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ali kad ih Jason i ostali zadovoljiše odgovorom, pustiše ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A braća odmah noću opraviše Pavla i Silu u Veriju. Došavši onamo uđoše u zbornicu Jevrejsku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ovi pak bijahu plemenitiji od onijeh što žive u Solunu; oni primiše riječ sa svijem srcem, i svaki dan istraživahu po pismu je li to tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tako vjerovaše mnogi od njih, i od poštenijeh Grčkijeh žena i od ljudi ne malo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kad razabraše Jevreji Solunski da Pavle u Veriji propovjedi riječ Božiju, dođoše i onamo te uzdigoše i pobuniše narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A braća onda odmah opraviše Pavla da ide u primorje; a Sila i Timotije ostaše ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A pratioci dovedoše Pavla do Atine; i primivši zapovijest na Silu i Timotija da dođu k njemu što brže, vratiše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad ih Pavle čekaše u Atini, razdraži se duh njegov u njemu gledajući grad pun idola;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I prepiraše se s Jevrejima i bogobojaznima u zbornici, i na pazaru svaki dan s onima s kojima se udešavaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A neki od Epikurovaca i od Stojičkijeh mudaraca prepirahu se s njim; i jedni govorahu: šta hoće ovaj besposlica? A drugi: vidi se kao da hoće nove bogove da propovijeda. Jer im propovijedaše jevanđelje o Isusu i o vaskrseniju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Pa ga uzeše i odvedoše na Areopag govoreći: možemo li razumjeti kakva je ta nova nauka što ti kazuješ?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer nešto novo mećeš u naše uši; hoćemo dakle da vidimo šta će to biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Atinjani svi i putnici iz drugijeh zemalja ne bijahu ni za što drugo nego da što novo kazuju ili slušaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A Pavle stavši nasred Areopaga reče: ljudi Atinjani! po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh i oltar na kome bješe napisano: Bogu nepoznatome. Kojega dakle ne znajući poštujete onoga vam ja propovijedam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenijem crkvama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Niti prima ugađanja od ruku čovječijih, kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i dihanje i sve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I učinio je da od jedne krvi sav rod čovječij živi po svemu licu zemaljskome, i postavio je naprijed određena vremena i međe njihovoga življenja:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer kroz njega živimo, i mičemo se, i jesmo; kao što i neki od vašijeh pjevača rekoše: jer smo i rod njegov.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Kad smo dakle rod Božij, ne treba da mislimo da je Božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A kad čuše vaskrsenije iz mrtvijeh, onda se jedni rugahu; a jedni rekoše: da te čujemo opet o tom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tako Pavle otide između njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A neki ljudi pristaše uza nj i vjerovaše; među kojima bješe i Đonisije Areopagitski, i žena po imenu Damara, i drugi s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga