1 A u Ćesariji bješe jedan čovjek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše Talijanska.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Pobožan i bogobojazan sa cijelijem domom svojijem, koji davaše milostinju mnogijem ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 On vidje na javi u utvari oko devetoga sahata dnevi anđela Božijega gdje siđe k njemu i reče mu: Kornilije!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A on pogledavši na nj i uplašivši se reče: što je Gospode? A on mu reče: molitve tvoje i milostinje iziđoše na pamet Bogu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I sad pošlji u Jopu ljude i dozovi Simona prozvanoga Petra:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 On stoji u nekoga Simona kožara, kojega je kuća kod mora: on će ti kazati riječi kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kad otide anđeo koji govori Korniliju, dozvavši dvojicu od svojijeh slugu i jednoga pobožna vojnika od onijeh koji mu služahu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kazavši im sve posla ih u Jopu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A sjutradan kad oni iđahu putem i približiše se ka gradu, iziđe Petar u gornju sobu da se pomoli Bogu u šesti sahat.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I ogladnje, i šćaše da jede; a kad mu oni gotovljahu, dođe izvan sebe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I vidje nebo otvoreno i sud nekakav gdje silazi na njega, kao veliko platno, zavezan na četiri roglja i spušta se na zemlju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 U kome bijahu sva četvoronožna na zemlji, i zvjerinje i bubine i ptice nebeske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I postade glas k njemu: ustani, Petre! pokolji i pojedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Petar reče: nipošto, Gospode! jer nikad ne jedoh što pogano ili nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I gle, glas opet k njemu drugom: što je Bog očistio ti ne pogani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ovo bi triput, i sud se opet uze na nebo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kad se Petar u sebi divljaše šta bi bila utvara koju vidje, i gle, ljudi poslani od Kornilija, napitavši i našavši dom Simonov stadoše pred vratima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I zovnuvši pitahu: stoji li ovdje Simon prozvani Petar?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A dok Petar razmišljavaše o utvari, reče mu Duh: evo tri čovjeka traže te;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nego ustani i siđi i idi s njima ne premišljajući ništa, jer ih ja poslah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A Petar sišavši k ljudima poslanijem k sebi od Kornilija reče: evo ja sam koga tražite; što ste došli?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A oni rekoše: Kornilije kapetan, čovjek pravedan i bogobojazan, poznat kod svega naroda Jevrejskoga, primio je zapovijest od anđela svetoga da dozove tebe u svoj dom i da čuje riječi od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Onda ih dozva unutra i ugosti. A sjutradan ustavši Petar pođe s njima, i neki od braće koja bješe u Jopi pođoše s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I sjutradan uđoše u Ćesariju. A Kornilije čekaše ih sazvavši rodbinu svoju i ljubazne prijatelje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A kad Petar šćaše da uđe, srete ga Kornilije, i padnuvši na noge njegove pokloni se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I Petar ga podiže govoreći: ustani, i ja sam čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I s njim govoreći uđe, i nađe mnoge koji se bijahu sabrali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I reče im: vi znate kako je neprilično čovjeku Jevrejinu družiti se ili dolaziti k tuđinu; ali Bog meni pokaza da nijednoga čovjeka ne zovem pogana ili nečista;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Zato i bez sumnje dođoh pozvan. Pitam vas dakle zašto poslaste po mene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I Kornilije reče: od četvrtoga dana do ovoga časa ja postih, i u deveti sahat moljah se Bogu u svojoj kući; i gle, čovjek stade preda mnom u haljini sjajnoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I reče: Kornilije! uslišena bi molitva tvoja i milostinje tvoje pomenuše se pred Bogom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Pošlji dakle u Jopu i dozovi Simona koji se zove Petar: on stoji u kući Simona kožara kod mora, koji kad dođe kazaće ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Onda ja odmah poslah k tebi; i ti si dobro učinio što si došao. Sad dakle mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapovjeđeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A Petar otvorivši usta reče: zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Nego u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu mio je njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Riječ što posla sinovima Izrailjevijem, javljajući mir po Isusu Hristu, ona je Gospod svima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Vi znate govor koji je bio po svoj Judeji počevši od Galileje po krštenju koje propovijeda Jovan:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom svetijem i silom, koji prođe čineći dobro i iscjeljujući sve koje đavo bješe nadvladao; jer Bog bijaše s njim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 I mi smo svjedoci svemu što učini u zemlji Judejskoj i Jerusalimu; kojega i ubiše objesivši na drvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Ovoga Bog vaskrse treći dan, i dade mu da se pokaže,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ne svemu narodu nego nama svjedocima naprijed izbranima od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrseniju njegovom iz mrtvijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I zapovjedi nam da propovijedamo narodu i da svjedočimo da je on narečeni od Boga sudija živijem i mrtvijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Za ovo svjedoče svi proroci da će imenom njegovijem primiti oproštenje grijeha svi koji ga vjeruju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A dok još Petar govoraše ove riječi, siđe Duh sveti na sve koji slušahu riječ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I udiviše se vjerni iz obrezanja koji bijahu došli s Petrom, videći da se i na neznabošce izli dar Duha svetoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Jer ih slušahu gdje govorahu jezike, i veličahu Boga. Tada odgovori Petar:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Eda može ko vodu zabraniti da se ne krste oni koji primiše Duha svetoga kao i mi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I zapovjedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga