1 Poslije toga opet se javi Isus učenicima svojijem na moru Tiverijadskom. A javi se ovako:

2 Bijahu zajedno Simon Petar i Toma koji se zvaše Blizanac, i Natanailo iz Kane Galilejske, i sinovi Zevedejevi, i druga dvojica od učenika njegovijeh.

3 Reče im Simon Petar: idem da lovim ribu. Rekoše mu: idemo i mi s tobom. Onda iziđoše i odmah sjedoše u lađu, i onu noć ne uhvatiše ništa.

4 A kad bi jutro, stade Isus na brijegu; ali učenici ne poznaše da je Isus.

5 A Isus im reče: djeco! eda što imate za jelo? Odgovoriše mu: nemamo.

6 A on im reče: bacite mrežu s desne strane lađe, i naći ćete. Onda baciše, i već ne mogahu izvući je od mnoštva ribe.

7 Onda učenik onaj koga ljubljaše Isus reče Petru: to je Gospod. A Simon Petar kad ču da je Gospod, zapreže se košuljom, jer bješe go, i skoči u more.

8 A drugi učenici dođoše na lađi, jer ne bješe daleko od zemlje nego oko dvjesta lakata, vukući mrežu s ribom.

9 Kad dakle izljezoše na zemlju, vidješe oganj naložen, i na njemu metnutu ribu i hljeb.

10 Isus im reče: prinesite od ribe što sad uhvatiste.

11 A Simon Petar uđe i izvuče mrežu na zemlju punu velikijeh riba sto i pedeset i tri; i od tolikoga mnoštva ne prodrije se mreža.

12 Isus im reče: hodite objedujte. A nijedan od učenika ne smedijaše da ga pita: ko si ti? videći da je Gospod.

13 A dođe i Isus, i uze hljeb, i dade im, tako i ribu.

14 Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojijem pošto ustade iz mrtvijeh.

15 A kad objedovaše, reče Isus Simonu Petru: Simone Jonin! ljubiš li me većma nego ovi? Reče mu: da, Gospode! ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: pasi jaganjce moje.

16 Reče mu opet drugom: Simone Jonin! ljubiš li me? Reče mu: da, Gospode! ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: pasi ovce moje.

17 Reče mu trećom: Simone Jonin! ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reče trećom: ljubiš li me? i reče mu: Gospode! ti sve znaš, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus: pasi ovce moje.

18 Zaista, zaista ti kažem: kad si bio mlad, opasivao si se sam i hodio si kuda si htio; a kad ostariš, širićeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš.

19 A ovo reče pokazujući kakom će smrti proslaviti Boga. I rekavši ovo reče mu: hajde za mnom.

20 A Petar obazrevši se vidje gdje za njim ide onaj učenik koga Isus ljubljaše, koji i na večeri leže na prsi njegove i reče: Gospode! ko je taj koji će te izdati?

21 Vidjevši Petar ovoga reče Isusu: Gospode! a šta će ovaj?

22 Isus mu reče: ako hoću da on ostane dok ja ne dođem, šta je tebi do toga? Ti hajde za mnom.

23 Onda iziđe ova riječ među braćom da onaj učenik neće umrijeti; ali Isus ne reče njemu da neće umrijeti, nego: ako hoću da ostane dok ja ne dođem, što je tebi do toga?

24 Ovo je onaj učenik koji svjedoči za ovo, koji i napisa ovo: i znamo da je svjedočanstvo njegovo istinito.

25 A ima i drugo mnogo što učini Isus, koje kad bi se redom popisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. Amin.

Analiza
Pretraga