1 I u treći dan bi svadba u Kani Galilejskoj, i ondje bješe mati Isusova.

2 A pozvan bješe i Isus i učenici njegovi na svadbu.

3 I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: nemaju vina.

4 Isus joj reče: što je meni do tebe ženo? Još nije došao moj čas.

5 Reče mati njegova slugama: što god vam reče učinite.

6 A ondje bijaše šest vodenijeh sudova od kamena, postavljenijeh po običaju Jevrejskoga čišćenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra.

7 Reče im Isus: napunite sudove vode. I napuniše ih do vrha.

8 I reče im: zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.

9 A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znadijaše otkuda je (a sluge znadijahu koje su zahvatile vodu), zovnu kum ženika,

10 I reče mu: svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino doslije.

11 Ovo učini Isus početak čudesima u Kani Galilejskoj, i pokaza slavu svoju; i učenici njegovi vjerovaše ga.

12 Potom siđe u Kapernaum, on i mati njegova, i braća njegova, i učenici njegovi, i ondje stajaše ne mnogo dana.

13 I blizu bješe pasha Jevrejska, i iziđe Isus u Jerusalim.

14 I nađe u crkvi gdje sjede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novce mijenjahu.

15 I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove; i mjenjačima prosu novce i stolove ispremeta;

16 I reče onima što prodavahu golubove: nosite to odavde, i ne činite od doma oca mojega doma trgovačkoga.

17 A učenici se njegovi opomenuše da u pismu stoji: revnost za kuću tvoju izjede me.

18 A Jevreji odgovarajući rekoše mu: kakav nam znak pokazuješ, da to možeš činiti?

19 Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu, i za tri dana ću je podignuti.

20 A Jevreji rekoše: četrdeset i šest godina građena je ova crkva, i ti za tri dana da je podigneš?

21 A on govoraše za crkvu tijela svojega.

22 A kad usta iz mrtvijeh, opomenuše se učenici njegovi da ovo govoraše, i vjerovaše pismu i riječi koju reče Isus.

23 A kad bješe u Jerusalimu na praznik pashe, mnogi vjerovaše u ime njegovo, videći čudesa njegova koja činjaše.

24 Ali Isus ne povjeravaše im sebe; jer ih sve znadijaše,

25 I ne trebaše mu da ko svjedoči za čovjeka; jer sam znadijaše šta bješe u čovjeku.

Analiza
Pretraga