1 I rekavši ovo Isus iziđe s učenicima svojijem preko potoka Kedrona gdje bješe vrt, u koji uđe on i učenici njegovi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A Juda izdajnik njegov znadijaše ono mjesto; jer se Isus često skupljaše ondje s učenicima svojijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Onda Juda uze četu i od glavara svešteničkijeh i fariseja momke, i dođe onamo s fenjerima i sa svijećama i s oružjem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A Isus znajući sve što će biti od njega iziđe i reče im: koga tražite?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Odgovoriše mu: Isusa Nazarećanina. Isus im reče: ja sam. A s njima stajaše i Juda koji ga izdavaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad im reče: ja sam; izmakoše se natrag i popadaše na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Onda ih opet zapita Isus: koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Isus im odgovori: kazah vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, ostavite ove nek idu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da se izvrši riječ što reče: ne izgubih nijednoga od onijeh koje si mi dao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Simon Petar imaše nož, pa ga izvadi i udari slugu poglavara svešteničkoga, i otsiječe mu desno uho. A sluzi bješe ime Malho.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Onda reče Isus Petru: zadjeni nož u nožnice. Čašu koju mi dade otac zar da je ne pijem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A četa i vojvoda i momci Jevrejski uhvatiše Isusa i svezaše ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I odvedoše ga najpre Ani, jer bješe tast Kajafi, koji bješe poglavar sveštenički one godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Kajafa bješe onaj što dade svjet Judejcima da je bolje da umre jedan čovjek nego narod da propadne.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Za Isusom pak iđaše Simon Petar i drugi učenik; a učenik onaj bješe poznat kod poglavara svešteničkoga, i uđe s Isusom u dvor poglavara svešteničkoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A Petar stajaše napolju kod vrata. Onda iziđe onaj učenik što bješe poznat kod poglavara svešteničkoga i reče vratarici te uvede Petra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Onda reče sluškinja vratarica Petru: da nijesi i ti učenik ovoga čovjeka? On reče: nijesam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A sluge i momci bijahu naložili oganj i stajahu te se grijahu, jer bješe zima; a i Petar stajaše s njima i grijaše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Poglavar pak sveštenički zapita Isusa za učenike njegove i za njegovu nauku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Isus mu odgovori: ja govorih javno svijetu, ja svagda učih u zbornici i u crkvi, gdje se svagda skupljaju Judejci, i ništa tajno ne govorih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Što pitaš mene? Pitaj one koji su slušali šta sam im govorio; evo ovi znadu šta sam ja govorio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A kad on ovo reče, jedan od momaka koji stajahu ondje udari Isusa po obrazu, i reče: zar tako odgovaraš poglavaru svešteničkome?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Isus mu odgovori: ako zlo rekoh, dokaži da je zlo; ako li dobro, zašto me biješ?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I Ana posla ga svezana Kajafi poglavaru svešteničkome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Simon Petar stajaše i grijaše se. Onda mu rekoše: da nijesi i ti od učenika njegovijeh? A on se odreče i reče: nijesam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Reče jedan od slugu poglavara svešteničkoga koji bješe rođak onome što mu Petar otsiječe uho: ne vidjeh li ja tebe u vrtu s njim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Onda se Petar opet odreče; i odmah pijetao zapjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A Isusa povedoše od Kajafe u sudnicu. Ali bješe jutro, i oni ne uđoše u sudnicu da se ne bi opoganili, nego da bi mogli jesti pashu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Onda Pilat iziđe k njima napolje i reče: kakovu krivicu iznosite na ovoga čovjeka?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Odgovoriše mu i rekoše: kad on ne bi bio zločinac ne bismo ga predali tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A Pilat im reče: uzmite ga vi i po zakonu svojemu sudite mu. A Jevreji mu rekoše: mi ne smijemo nikoga pogubiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Da se zbude riječ Isusova koju reče kazujući kakvom će smrti umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Onda uđe Pilat opet u sudnicu, i dozva Isusa, i reče mu: ti si car Judejski?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Isus mu odgovori: govoriš li ti to sam od sebe, ili ti drugi kazaše za mene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Pilat odgovori: zar sam ja Jevrejin? Rod tvoj i glavari sveštenički predaše te meni; šta si učinio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Isus odgovori: carstvo moje nije od ovoga svijeta; kad bi bilo od ovoga svijeta carstvo moje, onda bi sluge moje branile da ne bih bio predan Jevrejima; ali carstvo moje nije odavde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Onda mu reče Pilat: daklem si ti car? Isus odgovori: ti govoriš da sam ja car. Ja sam za to rođen, i zato dođoh na svijet da svjedočim istinu. I svaki koji je od istine sluša glas moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Reče mu Pilat: šta je istina? I ovo rekavši iziđe opet k Jevrejima, i reče im: ja nikakve krivice ne nalazim na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A u vas je običaj da vam jednoga pustim na pashu, hoćete li dakle da vam pustim cara Judejskoga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Onda svi povikaše opet govoreći: ne ovoga, nego Varavu. A Varava bješe hajduk.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga