1 Približavaše se pak praznik prijesnijeh hljebova koji se zove pasha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I gledahu glavari sveštenički i književnici kako bi ga ubili; ali se bojahu naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A sotona uđe u Judu, koji se zvaše Iskariot, i koji bješe jedan od dvanaestorice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I otišavši govori s glavarima svešteničkijem i sa starješinama kako će im ga izdati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I oni se obradovaše, i ugovoriše da mu dadu novce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I on se obreče, i tražaše zgodna vremena da im ga preda tajno od naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A dođe dan prijesnijeh hljebova u koji trebaše klati pashu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I posla Petra i Jovana rekavši: idite ugotovite nam pashu da jedemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A oni mu rekoše: gdje hoćeš da ugotovimo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A on im reče: eto kad uđete u grad, srešće vas čovjek koji nosi vodu u krčagu; idite za njim u kuću u koju on uđe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kažite domaćinu: učitelj veli: gdje je gostionica gdje ću jesti pashu s učenicima svojijem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I on će vam pokazati veliku sobu prostrtu; ondje ugotovite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A oni otidoše i nađoše kao što im kaza; i ugotoviše pashu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I kad dođe čas, sjede za trpezu, i dvanaest apostola s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I reče im: vrlo sam željeo da ovu pashu jedem s vama prije nego postradam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer vam kažem da je otsele neću jesti dok se ne svrši u carstvu Božijemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I uzevši čašu dade hvalu, i reče: uzmite je i razdijelite među sobom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer vam kažem da neću piti od roda vinogradskoga dok ne dođe carstvo Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I uzevši hljeb dade hvalu, i prelomivši ga dade im govoreći: ovo je tijelo moje koje se daje za vas; ovo činite za moj spomen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A tako i čašu po večeri, govoreći: ova je čaša novi zavjet mojom krvi koja se za vas proljeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali evo ruka izdajnika mojega sa mnom je na trpezi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 I sin čovječij dakle ide kao što je uređeno; ali teško čovjeku onome koji ga izdaje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I oni staše tražiti među sobom koji bi dakle od njih bio koji će to učiniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A posta i prepiranje među njima koji bi se držao među njima da je najveći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A on im reče: carevi narodni vladaju narodom, a koji njim upravljaju, zovu se dobrotvori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ali vi nemojte tako; nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji, i koji je starješina neka bude kao sluga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer koji je veći, koji sjedi za trpezom ili koji služi? Nije li onaj koji sjedi za trpezom? A ja sam među vama kao sluga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A vi ste oni koji ste se održali sa mnom u mojijem napastima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I ja ostavljam vama carstvo kao što je otac moj meni ostavio:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Da jedete i pijete za trpezom mojom u carstvu mojemu, i da sjedite na prijestolima i sudite nad dvanaest koljena Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Reče pak Gospod: Simone! Simone! evo vas ište sotona da bi vas činio kao pšenicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A ja se molih za tebe da tvoja vjera ne prestane; i ti kadgod obrativši se utvrdi braću svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A on mu reče: Gospode! s tobom gotov sam i u tamnicu i na smrt ići.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A on reče: kažem ti, Petre! danas neće zapjevati pijetao dok se triput ne odrečeš da me poznaješ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I reče im: kad vas poslah bez kese i bez torbe i bez obuće, eda vam što nedostade? A oni rekoše: ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A on im reče: ali sad koji ima kesu neka je uzme, tako i torbu; a koji nema neka proda haljinu svoju i kupi nož.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Jer vam kažem da još i ovo treba na meni da se izvrši što stoji u pismu: i među zločince metnuše ga. Jer što je pisano za mene, svršuje se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A oni rekoše: Gospode! evo ovdje dva noža. A on im reče: dosta je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I izišavši otide po običaju na goru Maslinsku; a za njim otidoše učenici njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A kad dođe na mjesto reče im: molite se Bogu da ne padnete u napast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I sam otstupi od njih kako se može kamenom dobaciti, i kleknuvši na koljena moljaše se Bogu
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Govoreći: oče! kad bi htio da proneseš ovu čašu mimo mene! ali ne moja volja nego tvoja da bude.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 A anđeo mu se javi s neba, i krijepi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I budući u borenju, moljaše se bolje; znoj pak njegov bijaše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I ustavši od molitve dođe k učenicima svojijem, i nađe ih a oni spavaju od žalosti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I reče im: što spavate? ustanite, molite se Bogu da ne padnete u napast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Dok on pak još govoraše, gle, narod i jedan od dvanaestorice, koji se zvaše Juda, iđaše pred njima, i pristupi k Isusu da ga cjeliva. Jer im ovo bijaše dao znak: koga cjelivam onaj je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 A Isus mu reče: Juda! zar cjelivom izdaješ sina čovječijega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 A kad oni što bijahu s njim vidješe šta će biti, rekoše mu: Gospode! da bijemo nožem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I udari jedan od njih slugu poglavara svešteničkoga, i otsiječe mu desno uho.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 A Isus odgovarajući reče: ostavite to. I dohvativši se do uha njegova iscijeli ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 A glavarima svešteničkijem i vojvodama crkvenijem i starješinama koji bijahu došli na nj reče Isus: zar kao na hajduka iziđoste s noževima i koljem da me uhvatite?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Svaki dan bio sam s vama u crkvi i ne digoste ruku na mene; ali je sad vaš čas i oblast tame.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 A kad ga uhvatiše, odvedoše ga i uvedoše u dvor poglavara svešteničkoga. A Petar iđaše za njim izdaleka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 A kad oni naložiše oganj nasred dvora i sjeđahu zajedno, i Petar sjeđaše među njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Vidjevši ga pak jedna sluškinja gdje sjedi kod ognja, i pogledavši na nj reče: i ovaj bješe s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 A on ga se odreče govoreći: ženo! ne poznajem ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 I malo zatijem vidje ga drugi i reče: i ti si od njih. A Petar reče: čovječe! nijesam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 I pošto prođe oko jednoga sahata drugi neko potvrđivaše govoreći: zaista i ovaj bješe s njim; jer je Galilejac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 A Petar reče: čovječe! ne znam šta govoriš. I odmah dok on još govoraše zapjeva pijetao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 I obazrevši se Gospod pogleda na Petra, i Petar se opomenu riječi Gospodnje kako mu reče: prije nego pijetao zapjeva odreći ćeš me se triput.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 I izišavši napolje plaka gorko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 A ljudi koji držahu Isusa rugahu mu se, i bijahu ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 I pokrivši ga bijahu ga po obrazu i pitahu ga govoreći: proreci ko te udari?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 I druge mnoge hule govorahu na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 I kad svanu, sabraše se starješine narodne i glavari sveštenički i književnici, i odvedoše ga u svoj sud
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Govoreći: jesi li ti Hristos? kaži nam. A on im reče: ako vam i kažem, nećete vjerovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 A ako vas i zapitam, nećete mi odgovoriti, niti ćete me pustiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 Otsele će sin čovječij sjediti s desne strane sile Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 Svi pak rekoše: ti li si dakle sin Božij? A on im reče: vi kažete da sam ja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 A oni rekoše: šta nam trebaju više svjedočanstva? jer sami čusmo iz usta njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga