1 I kad se moljaše Bogu na jednom mjestu pa presta, reče mu neki od učenika njegovijeh: Gospode! nauči nas moliti se Bogu, kao što i Jovan nauči svoje učenike.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A on im reče: kad se molite Bogu govorite: oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje; da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Hljeb naš potrebni daji nam svaki dan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakome dužniku svojemu; i ne navedi nas u napast; nego nas izbavi oda zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I reče im: koji od vas ima prijatelja, i otide mu u ponoći i reče mu: prijatelju! daj mi tri hljeba u zajam;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer mi dođe prijatelj s puta, i nemam mu šta postaviti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A on iznutra odgovarajući da reče: ne uznemiruj me; već su vrata zatvorena i djeca su moja sa mnom u postelji, i ne mogu ustati da ti dam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kažem vam: ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali za njegovo bezobrazno iskanje ustaće i daće mu koliko treba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I ja vama kažem: ištite i daće vam se: tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvora mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Koji je među vama otac u koga ako sin zaište hljeba da mu da kamen? Ili ako zaište ribe da mu da mjesto ribe zmiju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ili ako zaište jaje da mu da skorpiju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kad dakle vi, zli budući, umijete dobre dare davati djeci svojoj, koliko će više otac nebeski dati Duha svetoga onima koji ištu u njega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I jednom izgna đavola koji bješe nijem; kad đavo iziđe progovori nijemi; i diviše se ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A neki od njih rekoše: pomoću Veelzevula kneza đavolskoga izgoni đavole.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A drugi kušajući ga iskahu od njega znak s neba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A on znajući pomisli njihove reče im: svako carstvo koje se razdijeli samo po sebi, opustjeće, i dom koji se razdijeli sam po sebi, propašće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tako i sotona ako se razdijeli sam po sebi, kako će ostati njegovo carstvo? kao što kažete da pomoću Veelzevula izgonim đavole.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ako li ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ako li ja prstom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kad se jaki naoruža i čuva svoj dvor, imanje je njegovo na miru;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A kad dođe jači od njega i nadvlada ga, uzme sve oružje njegovo u koje se uzdao, i razdijeli što otme od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koji nije sa mnom, protiv mene je; i koji sa mnom ne sabira, prosipa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja, i ne našavši reče: da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I došavši nađe pometen i ukrašen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tada otide i uzme sedam drugijeh duhova gorijeh od sebe, i ušavši žive ondje; i bude potonje čovjeku onome gore od prvoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu: blago utrobi koja te je nosila, i sisama koje si sao!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A on reče: blago i onima koji slušaju riječ Božiju, i drže je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A narodu koji se skupljaše stade govoriti: rod je ovaj zao; ište znak, i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer kako što Jona bi znak Ninevljanima, tako će i sin čovječij biti rodu ovome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Carica južna izići će na sud s ljudima roda ovoga, i osudiće ih; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomunovu: a gle, ovdje je veći od Solomuna.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 Ninevljani izići će na sud s rodom ovijem, i osudiće ga; jer se pokajaše poučenjem Joninijem: a gle, ovdje je veći od Jone.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Niko ne meće zapaljene svijeće na sakriveno mjesto, niti pod sud, nego na svijećnjak da vide svjetlost koji ulaze.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Svijeća je tijelu oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje biti svijetlo; ako li oko tvoje bude kvarno, i tijelo je tvoje tamno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Gledaj dakle da vidjelo koje je u tebi ne bude tama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Jer ako je sve tijelo tvoje svijetlo da nema nikakvoga uda tamna, biće svijetlo kao kad te svijeća obasjava svjetlošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A kad govoraše, moljaše ga nekakav farisej da objeduje u njega. A on ušavši sjede za trpezu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A farisej se začudi kad vidje da se najprije ne umi prije objeda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A Gospod reče mu: sad vi fariseji spolja čistite čašu i zdjelu, a iznutra vam je puno grabeža i zlobe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Bezumni! nije li onaj načinio i iznutra koji je spolja načinio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ali dajite milostinju od onoga što je unutra; i gle, sve će vam biti čisto.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
42 Ali teško vama farisejima što dajete desetak od metvice i od rute i od svakoga povrća, a prolazite pravdu i ljubav Božiju: ovo je trebalo činiti, i ono ne ostavljati.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
43 Teško vama farisejima što tražite začelja po zbornicama i da vam se klanja po ulicama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što ste kao sakriveni grobovi po kojima ljudi idu i ne znadu ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A neki od zakonika odgovarajući reče: učitelju! govoreći to i nas sramotiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A on reče: teško i vama zakonicima što tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a vi jednijem prstom svojijem nećete da ih prihvatite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Teško vama što zidate grobove prorocima, a vaši su ih ocevi pobili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Vi dakle svjedočite i odobravate djela otaca svojijeh; jer ih oni pobiše, a vi im grobove zidate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Zato i premudrost Božija reče: poslaću im proroke i apostole, i od njih će jedne pobiti, a druge protjerati;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Da se ište od roda ovoga krv sviju proroka koja je prolivena od postanja svijeta,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Od krvi Aveljeve tja do krvi Zarijne, koji pogibe među oltarom i crkvom. Da, kažem vam, iskaće se od roda ovoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Teško vama zakonici što uzeste ključ od znanja: sami ne uđoste, a koji šćadijahu da uđu, zabraniste im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 A kad im on ovo govoraše, počeše književnici i fariseji vrlo navaljivati k njemu i mnogijem pitanjem zabunjivati ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Vrebajući i pazeći na njega ne bi li što ulovili iz usta njegovijeh da ga okrive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga