1 A potom izabra Gospod i drugijeh sedamdesetoricu, i posla ih po dva i dva pred licem svojijem u svaki grad i u mjesto kuda šćaše sam doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A reče im: žetva je dakle velika a poslenika malo; nego se molite gospodaru od žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Idite; eto ja vas šaljem kao jaganjce među vukove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne nosite kese ni torbe ni obuće, i nikoga ne pozdravljajte na putu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 U koju god kuću uđete najprije govorite: mir kući ovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ako dakle bude ondje sin mira, ostaće na njemu mir vaš; ako li ne bude, vratiće se k vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A u onoj kući budite, i jedite i pijte što u njih ima; jer je poslenik dostojan svoje plate; ne prelazite iz kuće u kuću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I u koji god grad dođete i prime vas, jedite što se donese pred vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I iscjeljujte bolesnike koji su u njemu, i govorite im: približi se k vama carstvo Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I u koji god grad dođete i ne prime vas, izišavši na ulice njegove recite:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I prah od grada vašega koji je prionuo za nas otresamo vam; ali ovo znajte da se približi k vama carstvo Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kažem vam da će Sodomu biti lakše u onaj dan negoli gradu onome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Teško tebi, Horazine! teško tebi, Vitsaido! Jer da su u Tiru i u Sidonu bila čudesa što su bila u vama, davno bi se u vreći i u pepelu sjedeći pokajali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali Tiru i Sidonu biće lakše na sudu nego vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ti, Kapernaume! koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko vas sluša mene sluša; i ko se vas odriče mene se odriče; a ko se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Vratiše se pak sedamdesetorica s radosti govoreći: Gospode! i đavoli nam se pokoravaju u ime tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on im reče: ja vidjeh sotonu gdje spade s neba kao munja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i na skorpije i na svaku silu neprijateljsku, i ništa vam neće nauditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena napisana na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 U taj čas obradova se Isus u duhu i reče: hvalim te, oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrijeh i razumnijeh a kazao si prostima. Da, oče, jer je tako bila volja tvoja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 I okrenuvši se k učenicima reče: sve je meni predao otac moj, i niko ne zna ko je sin osim oca, ni ko je otac osim sina, i ako sin hoće kome kazati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I okrenuvši se k učenicima nasamo reče: blago očima koje vide što vi vidite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer vam kažem da su mnogi proroci i carevi željeli vidjeti što vi vidite, i ne vidješe; i čuti što vi čujete, i ne čuše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I gle, ustade jedan zakonik i kušajući ga reče: učitelju! šta ću činiti da dobijem život vječni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A on mu reče: šta je napisano u zakonu? kako čitaš?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 A on odgovarajući reče: ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojijem, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svom misli svojom; i bližnjega svojega kao samoga sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Reče mu pak: pravo si odgovorio; to čini i bićeš živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A on šćadijaše da se opravda, pa reče Isusu: a ko je bližnji moj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A Isus odgovarajući reče: jedan čovjek silažaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci, koji ga svukoše i izraniše, pa otidoše, ostavivši ga pola mrtva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A iznenada silažaše onijem putem nekakav sveštenik, i vidjevši ga prođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A tako i Levit kad je bio na onome mjestu, pristupi, i vidjevši ga prođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A Samarjanin nekakav prolazeći dođe nad njega, i vidjevši ga sažali mu se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vinom; i posadivši ga na svoje kljuse dovede u gostionicu, i ustade oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I sjutradan polazeći izvadi dva groša te dade krčmaru, i reče mu: gledaj ga, i što više potrošiš ja ću ti platiti kad se vratim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Šta misliš dakle, koji je od one trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduci?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A on reče: onaj koji se smilovao na njega. A Isus mu reče: idi, i ti čini tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 A kad iđahu putem i on uđe u jedno selo, a žena neka, po imenu Marta, primi ga u svoju kuću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I u nje bješe sestra, po imenu Marija, koja i sjede kod nogu Isusovijeh i slušaše besjedu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A Marta se bješe zabunila kako će ga dočekati, i prikučivši se reče: Gospode! zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? reci joj dakle da mi pomože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A Isus odgovarajući reče joj: Marta! Marta! brineš se i trudiš za mnogo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri dijel izabrala, koji se neće uzeti od nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga