1 Ne sudite da vam se ne sudi;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer kakovijem sudom sudite, onakovijem će vam suditi; i kakovom mjerom mjerite, onakom će vam se mjeriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A zašto vidiš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svojemu ne osjećaš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ili, kako možeš reći bratu svojemu: stani da ti izvadim trun iz oka tvojega; a eto brvno u oku tvojemu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Licemjere! izvadi najprije brvno iz oka svojega, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ne dajte svetinje psima; niti mećite bisera svojega pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojima, i vrativši se ne rastrgnu vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ili koji je među vama čovjek u koga ako zaište sin njegov hljeba kamen da mu da?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ili ako ribe zaište da mu da zmiju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kad dakle vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima: jer je to zakon i proroci.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njim idu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Kao što su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Čuvajte se od lažnijeh proroka, koji dolaze k vama u odijelu ovčijemu, a unutra su vuci grabljivi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Po rodovima njihovijem poznaćete ih. Eda li se bere s trnja grožđe, ili s čička smokve?
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
17 Tako svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Ne može drvo dobro rodova zlijeh rađati, ni drvo zlo rodova dobrijeh rađati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Svako dakle drvo koje ne rađa roda dobra, sijeku i u oganj bacaju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 I tako dakle po rodovima njihovijem poznaćete ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji oca mojega koji je na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
4
Komentari
22 Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! nijesmo li u ime tvoje prorokovali, i tvojijem imenom đavole izgonili, i tvojijem imenom čudesa mnoga tvorili?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I tada ću im ja kazati: nikad vas nijesam znao; idite od mene koji činite bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Svaki dakle koji sluša ove moje riječi i izvršuje ih, kazaću da je kao mudar čovjek koji sazida kuću svoju na kamenu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i napadoše na kuću onu, i ne pade; jer bješe utvrđena na kamenu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 A svaki koji sluša ove moje riječi a ne izvršuje ih, on će biti kao čovjek lud koji sazida kuću svoju na pijesku:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i udariše u kuću onu, i pade, i raspade se strašno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I kad svrši Isus riječi ove, divljaše se narod nauci njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga