1 Tada Isus reče k narodu i učenicima svojima
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Govoreći: na Mojsijevu stolicu sjedoše književnici i fariseji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Sve dakle što vam reku da držite, držite i tvorite; ali što oni čine ne činite; jer govore a ne čine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nego vežu bremena teška i nezgodna za nošenje, i tovare na pleća ljudska; a prstom svojijem neće da ih prihvate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A sva djela svoja čine da ih vide ljudi: raširuju svoje amajlije, i grade velike skute na haljinama svojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I traže začelje na gozbama i prva mjesta po zbornicama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I da im se klanja po ulicama, i da ih ljudi zovu: ravi! ravi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A vi se ne zovite ravi; jer je u vas jedan ravi Hristos, a vi ste svi braća.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I ocem ne zovite nikoga na zemlji; jer je u vas jedan otac koji je na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Niti se zovite učitelji; jer je u vas jedan učitelj Hristos.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A najveći između vas da vam bude sluga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer koji se podiže, poniziće se, a koji se ponižuje, podignuće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što zatvorate carstvo nebesko od ljudi; jer vi ne ulazite niti date da ulaze koji bi htjeli.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što jedete kuće udovičke, i lažno se Bogu molite dugo; zato ćete većma biti osuđeni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što prehodite more i zemlju da bi prisvojili jednoga, i kad ga prisvojite, činite ga sinom paklenijem udvoje većijem od sebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Teško vama vođi slijepi koji govorite: ako se ko kune crkvom ništa je; a ko se kune zlatom crkvenijem kriv je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Budale slijepe! šta je veće, ili zlato, ili crkva koja zlato osveti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I ako se ko kune oltarom ništa je to, a koji se kune darom koji je na njemu kriv je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Budale slijepe! šta je veće, ili dar, ili oltar koji dar osveti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Koji se dakle kune oltarom, kune se njim i svijem što je na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I koji se kune crkvom, kune se njom i onijem koji živi u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I koji se kune nebom, kune se prijestolom Božijem i onijem koji sjedi na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostaviste što je najpretežnije u zakonu: pravdu i milost i vjeru; a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Vođi slijepi koji ocjeđujete komarca a kamilu proždirete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što čistite spolja čašu i zdjelu a iznutra su pune grabeža i nepravde.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Fariseju slijepi! Očisti najprije iznutra čašu i zdjelu da budu i spolja čiste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji se spolja vide lijepi a unutra su puni kostiju mrtvačkijeh i svake nečistote.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Tako i vi spolja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Teško vama književnici i fariseji, licemjeri, što zidate grobove prorocima i krasite rake pravednika,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 I govorite: da smo mi bili u vrijeme svojijeh otaca, ne bismo s njima pristali u krv proroka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tijem samo svjedočite za sebe da ste sinovi onijeh koji su pobili proroke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I vi dopunite mjeru otaca svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 Zmije, porodi aspidini! kako ćete pobjeći od presude u oganj pakleni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Zato evo ja ću k vama poslati proroke i premudre i književnike; i vi ćete jedne pobiti i raspeti, a jedne biti po zbornicama svojima i goniti od grada do grada,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji od krvi Avelja pravednoga do krvi Zarije sina Varahijna, kojega ubiste među crkvom i oltarom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Zaista vam kažem da će ovo sve doći na rod ovaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi! koliko puta htjeh da skupim čeda tvoja, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila, i ne htjeste!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 Jer vam kažem: nećete mene vidjeti otsele dok ne rečete: blagosloven koji ide u ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga