1 A kad se rodi Isus u Vitlejemu Judejskome, za vremena cara Iroda, a to dođu mudarci od istoka u Jerusalim, i kažu:

2 Gdje je car Judejski što se rodio? Jer smo vidjeli njegovu zvijezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo.

3 Kad to čuje car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim.

4 I sabravši sve glavare svešteničke i književnike narodne, pitaše ih: gdje će se roditi Hristos?

5 A oni mu rekoše: u Vitlejemu Judejskome; jer je tako prorok napisao:

6 I ti Vitlejeme, zemljo Judina! ni po čem nisi najmanji u državi Judinoj; jer će iz tebe izići čelovođa koji će pasti narod moj Izrailja.

7 Onda Irod tajno dozva mudarce, i ispitivaše ih kad se pojavila zvijezda.

8 I poslavši ih u Vitlejem, reče: idite i raspitajte dobro za dijete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim.

9 I oni saslušavši cara, pođoše: a to i zvijezda koju su vidjeli na istoku, iđaše pred njima dok ne dođe i stade odozgo gdje bješe dijete.

10 A kad vidješe zvijezdu gdje je stala, obradovaše se veoma velikom radosti.

11 I ušavši u kuću, vidješe dijete s Marijom materom njegovom, i padoše i pokloniše mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom.

12 I primivši u snu zapovijest da se ne vraćaju k Irodu, drugijem putem otidoše u svoju zemlju.

13 A pošto oni otidu, a to anđeo Gospodnji javi se Josifu u snu i kaza mu: ustani, uzmi dijete i mater njegovu pa bježi u Misir, i budi onamo dok ti ne kažem; jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi.

14 I on ustavši uze dijete i mater njegovu noću i otide u Misir.

15 I bi tamo do smrti Irodove: da se izvrši što je Gospod rekao preko proroka koji govori: iz Misira dozvah sina svojega.

16 Tada Irod kad vidje da su ga mudarci prevarili, razgnjevi se vrlo i posla te pobiše svu djecu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dvije godine i niže, po vremenu koje je dobro doznao od mudaraca.

17 Tada se zbi što je kazao prorok Jeremija govoreći:

18 Glas u Rami ču se, plač, i ridanje, i jaukanje mnogo: Rahila plače za svojom djecom, i neće da se utješi, jer ih nema.

19 A po smrti Irodovoj, gle, anđeo Gospodnji u snu javi se Josifu u Misiru.

20 I reče: ustani, i uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su izumrli koji su tražili dušu djetinju.

21 I on ustavši, uze dijete i mater njegovu, i dođe u zemlju Izrailjevu.

22 Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji mjesto Iroda oca svojega, poboja se onamo ići; nego primivši u snu zapovijest, otide u krajeve Galilejske.

23 I došavši onamo, namjesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da će se Nazarećanin nazvati.

Analiza
Pretraga