1 I poslije šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana brata njegova, i izvede ih na goru visoku same.

2 I preobrazi se pred njima, i zasja se lice njegovo kao sunce a haljine njegove postadoše bijele kao svijet.

3 I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s njim govorahu.

4 A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode! dobro nam je ovdje biti; ako hoćeš da načinimo ovdje tri sjenice: tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji.

5 Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz oblaka govoreći: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; njega poslušajte.

6 I čuvši učenici padoše ničice, i uplašiše se vrlo.

7 I pristupivši Isus dohvati ih se, i reče: ustanite, i ne bojte se.

8 A oni podignuvši oči svoje nikoga ne vidješe do Isusa sama.

9 I silazeći s gore zapovjedi im Isus govoreći: nikom ne kazujte što ste vidjeli dok sin čovječij iz mrtvijeh ne ustane.

10 I zapitaše ih učenici njegovi govoreći: zašto dakle književnici kažu da Ilija najprije treba da dođe?

11 A Isus odgovarajući reče im: Ilija će doći najprije i urediti sve.

12 Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga; nego učiniše s njime šta htješe: tako i sin čovječij treba da postrada od njih.

13 Tada razumješe učenici da im govori za Jovana krstitelja.

14 I kad dođoše k narodu, pristupi k njemu čovjek klanjajući mu se

15 I govoreći: Gospode! pomiluj sina mojega; jer o mijeni bjesni i muči se vrlo; jer mnogo puta pada u vatru, i mnogo puta u vodu.

16 I dovedoh ga učenicima tvojijem, i ne mogoše ga iscijeliti.

17 A Isus odgovarajući reče: o rode nevjerni i pokvareni! dokle ću biti s vama? dokle ću vas trpljeti? Dovedite mi ga amo.

18 I zaprijeti mu Isus; i đavo iziđe iz njega; i ozdravi momče od onoga časa.

19 Tada pristupiše učenici k Isusu i nasamo rekoše mu: zašto ga mi ne mogosmo izgnati?

20 A Isus reče im: za nevjerstvo vaše. Jer vam kažem zaista: ako imate vjere koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj: prijeđi odavde tamo, i prijeći će, i ništa neće vam biti nemoguće.

21 A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom.

22 A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: predaće se sin čovječij u ruke ljudske;

23 I ubiće ga, i treći dan ustaće. I neveseli bijahu vrlo.

24 A kad dođoše u Kapernaum, pristupiše k Petru oni što kupe didrahme, i rekoše: zar vaš učitelj neće dati didrahme?

25 Petar reče: hoće. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: šta misliš Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojijeh sinova ili od tuđijeh?

26 Reče njemu Petar: od tuđijeh. Reče mu Isus: dakle ne plaćaju sinovi.

27 Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, i baci udicu, i koju prvu uhvatiš ribu, uzmi je; i kad joj otvoriš usta naći ćeš statir; uzmi ga te im podaj za me i za se.

Analiza
Pretraga