1 Još reče Gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj druge godine po izlasku njihovu iz zemlje Misirske prvoga mjeseca, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Neka slave sinovi Izrailjevi pashu u određeno vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Četrnaestoga dana ovoga mjeseca uveče slavite je u određeno vrijeme, po svijem zakonima i po svijem uredbama njezinijem slavite je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I reče Mojsije sinovima Izrailjevijem da slave pashu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I slaviše pashu prvoga mjeseca četrnaestoga dana uveče u pustinji Sinajskoj; kako bješe Gospod zapovjedio Mojsiju, sve onako učiniše sinovi Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A bijahu neki koji se oskvrniše o mrtvaca te ne mogahu slaviti pashe onaj dan; i dođoše isti dan pred Mojsija i pred Arona;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I rekoše mu ljudi oni: mi smo nečisti od mrtvaca; zašto da nam nije slobodno prinijeti žrtvu Gospodu u vrijeme zajedno sa sinovima Izrailjevijem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A Mojsije im reče: stanite da čujem šta će zapovjediti Gospod za vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kaži sinovima Izrailjevijem i reci: ko bi bio nečist od mrtvaca ili bi bio na daljnom putu između vas ili između vašega natražja, neka slavi pashu Gospodu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Drugoga mjeseca četrnaestoga dana uveče neka je slave, s prijesnijem hljebom i s gorkim zeljem neka je jedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Neka ne ostavljaju od nje ništa do jutra, i kosti da joj ne prelome, po svemu zakonu za pashu neka je slave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ko je čist i nije na putu, pa bi propustio slaviti pashu, da se istrijebi duša ona iz naroda svojega, jer ne prinese Gospodu žrtve na vrijeme, grijeh svoj neka nosi onaj čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ako bi među vama živio stranac i slavio bi pashu Gospodu, po zakonu i uredbi za pashu neka je slavi; a zakon da vam je jednak i strancu i onomu ko se rodio u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A u koji dan bi podignut šator, pokri oblak šator nad naslonom od svjedočanstva; a uveče bješe nad šatorom kao oganj do jutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tako bijaše jednako: oblak ga zaklanjaše, ali noću bijaše kao oganj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad bi se oblak podigao iznad šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, a gdje bi stao oblak, ondje se ustavljahu sinovi Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Po zapovijesti Gospodnjoj polažahu sinovi Izrailjevi, i po zapovijesti Gospodnjoj ustavljahu se; dokle god stajaše oblak nad šatorom, oni stajahu u okolu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I kad oblak dugo stajaše nad šatorom, tada svršivahu sinovi Izrailjevi što treba svršivati Gospodu i ne polažahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kad oblak bijaše nad šatorom malo dana, po zapovijesti Gospodnjoj stajahu u okolu i po zapovijesti Gospodnjoj polažahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kad bi pak oblak stajao od večera do jutra, a ujutru bi se podigao oblak, tada polažahu; bilo danju ili noću, kad bi se oblak podigao, oni polažahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako li bi dva dana ili mjesec dana ili godinu oblak stajao nad šatorom, stajahu u okolu sinovi Izrailjevi i ne polažahu, a kako bi se podigao, oni polažahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Po zapovijesti Gospodnjoj stajahu u oko, i po zapovijesti Gospodnjoj polažahu; i svršivahu što treba svršivati Gospodu, kao što bješe zapovjedio Gospod preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga