1 I onaj dan kad Mojsije svrši i podiže šator, i kad ga pomaza i osveti sa svijem posuđem njegovijem i oltar sa svijem posuđem njegovijem, kad pomaza i osveti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Donesoše knezovi Izrailjevi, starješine u domovima otaca svojih, knezovi nad plemenima i poglavari od onijeh koji biše izbrojeni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Donesoše prilog svoj pred Gospoda, šestora kola pokrivena i dvanaest volova, jedna kola dva kneza i po jednoga vola svaki, i donesoše pred šator.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Gospod reče Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Uzmi to od njih da bude za službu u šatoru od sastanka, i podaj Levitima, svakomu prema službi njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I uze Mojsije kola i volove, i dade ih Levitima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Dvoja kola i četiri vola dade sinovima Girsonovijem prema službi njihovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A ostala četvora kola i osam volova dade sinovima Merarijevim prema službi njihovoj pod upravom Itamara sina Arona sveštenika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A sinovima Katovijem ne dade ništa, jer im posao bijaše služiti svetinji, i nošahu na ramenima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I donesoše knezovi da se posveti oltar kad bi pomazan, donesoše knezovi priloge svoje pred oltar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Gospod reče Mojsiju: jedan knez u jedan dan a drugi knez u drugi dan neka donose svoje priloge da se posveti oltar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I prvi dan donese prilog svoj Nason sin Aminadavov od plemena Judina;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A prilog njegov bješe jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom; a oboje puno brašna bijeloga pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jedna kadionica zlatna od deset sikala, puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Nasona sina Aminadavova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Drugi dan donese Natanailo sin Sogarov, knez plemena Isaharova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Donese prilog svoj: jednu zdjelu srebrnu od sto i trideset sikala, jednu čašu srebrnu od sedamdeset sikala po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jednu kadionicu zlatnu od deset sikala punu kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jedno tele, jednoga ovna, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jednoga jarca za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Natanaila sina Sogarova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Treći dan donese knez sinova Zavulonovijeh, Elijav sin Helonov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Njegov prilog bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, a oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elijava sina Helonova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Četvrti dan donese knez sinova Ruvimovijeh Elisur sin Sedijurov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisura sina Sedijurova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Peti dan donese knez sinova Simeunovijeh Salamilo sin Surisadajev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Salamila sina Surisadajeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Šesti dan donese knez sinova Gadovijeh Elisaf sin Raguilov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisafa sina Raguilova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Sedmi dan donese knez sinova Jefremovijeh Elisama sin Emijudov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Elisame sina Emijudova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Osmi dan donese knez sinova Manasijinih Gamalilo sin Fadasurov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Gamalila sina Fadasurova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 Deveti dan donese knez sinova Venijaminovih Avidan sin Gadeonijev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Avidana sina Gadeonijeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 Deseti dan donese knez sinova Danovijeh Ahijezer sin Amisadajev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahijezera sina Amisadajeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
72 Jedanaesti dan donese knez sinova Asirovijeh Fagailo sin Ehranov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
73 Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
74 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
75 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
76 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
77 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Fagaila sina Ehranova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
78 Dvanaesti dan donese knez sinova Neftalimovijeh Ahirej sin Enanov;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
79 Prilog njegov bješe: jedna zdjela srebrna od sto i trideset sikala, jedna čaša srebrna od sedamdeset sikala, po siklu svetom, oboje puno bijeloga brašna pomiješana s uljem za dar;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
80 Jedna kadionica zlatna od deset sikala puna kada;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
81 Jedno tele, jedan ovan, jedno jagnje od godine za žrtvu paljenicu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
82 Jedan jarac za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
83 A za žrtvu zahvalnu dva vola, pet ovnova, pet jaraca, pet jaganjaca od godine. To bi prilog Ahireja sina Enanova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
84 To je prilog od knezova Izrailjevijeh da se posveti oltar pošto bi pomazan: dvanaest zdjela srebrnijeh, dvanaest čaša srebrnijeh, dvanaest kadionica zlatnijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
85 Svaka zdjela srebrna od sto i trideset sikala, i svaka čaša od sedamdeset sikala; svega srebra u tijem sudovima dvije tisuće i četiri stotine sikala, po siklu svetom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
86 Dvanaest kadionica zlatnijeh punijeh kada, svaka kadionica od deset sikala, po siklu svetom; svega zlata u kadionicama sto i dvadeset sikala;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
87 Svega stoke za žrtvu paljenicu dvanaest telaca, dvanaest ovnova, dvanaest jaganjaca od godine s darom svojim, i jaraca dvanaest za grijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
88 A svega stoke za žrtvu zahvalnu dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca, šezdeset jaganjaca od godine. To bi prilog da se posveti oltar, pošto bi pomazan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
89 I kad Mojsije ulažaše u šator od sastanka da govori pred Bogom, tada čujaše glas gdje mu govori sa zaklopca što bješe na kovčegu od svjedočanstva između dva heruvima; i govoraše mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga