1 Ovo su putovi sinova Izrailjevijeh kad izađoše iz zemlje Misirske u četama svojim pod upravom Mojsijevom i Aronovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Mojsije popisa kako izidoše i gdje stajaše po zapovijesti Gospodnjoj; i ovo su putovi njihovi kako putovaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pođoše iz Ramese prvoga mjeseca petnaesti dan, sjutradan poslije pashe, i izidoše sinovi Izrailjevi rukom podignutom pred očima svijeh Misiraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Misirci pogrebavahu prvence koje pobi Gospod među njima, kad i na bogovima njihovijem izvrši Gospod sudove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I otišavši sinovi Izrailjevi iz Ramese stadoše u oko u Sohotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A iz Sohota otišavši stadoše u oko u Etamu, koji je nakraj pustinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A iz Etama otišavši saviše k Irotu, koji je prema Velsefonu, i stadoše u oko pred Magdalom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A od Irota otišavši prijeđoše preko mora u pustinju, i išavši tri dana preko pustinje Etama stadoše u oko u Meri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A iz Mere otišavši dođoše u Elim, gdje bijaše dvanaest studenaca i sedamdeset palmovijeh drveta, i ondje stadoše u oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A iz Elima otišavši stadoše u oko kod Crvenoga Mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I otišavši od Crvenoga Mora stadoše u oko u pustinji Sinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A iz pustinje Sina otišavši stadoše u oko u Rafaku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A iz Rafaka otišavši stadoše u oko u Elusu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A iz Elusa otišavši stadoše u oko u Rafidinu, gdje nemaše narod vode da pije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A iz Rafidina otišavši stadoše u oko u pustinji Sinajskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A iz pustinje Sinajske otišavši stadoše u oko u Kivrot-Atavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A iz Kivrot-Atave otišavši stadoše u oko u Asirotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A iz Asirota otišavši stadoše u oko u Ratamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A iz Ratama otišavši stadoše u oko u Remnon-Faresu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A iz Remnon-Faresa otišavši stadoše u oko u Lemvonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A iz Lemvona otišavši stadoše u oko u Resanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A iz Resana otišavši stadoše u oko u Makelatu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A iz Makelata otišavši stadoše u oko kod gore Safera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A od gore Safera otišavši stadoše u oko u Haradu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A iz Harada otišavši stadoše u oko u Makidotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A iz Makidota otišavši stadoše u oko u Katatu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A iz Katata otišavši stadoše u oko u Taratu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A iz Tarata otišavši stadoše u oko u Meteku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A iz Meteka otišavši stadoše u oko u Aselmonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A iz Aselmona otišavši stadoše u oko u Mosirotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A iz Mosirota otišavši stadoše u oko u Vanakanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A iz Vanakana otišavši stadoše u oko u planini Gadadu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A iz planine Gadada otišavši stadoše u oko u Etevati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A iz Etevate otišavši stadoše u oko u Evronu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A iz Evrona otišavši stadoše u oko u Gesion-Gaveru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A iz Gesion-Gavera otišavši stadoše u oko u pustinji Sinu, a to je Kadis.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A iz Kadisa otišavši stadoše u oko kod gore Ora na međi zemlje Edomske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I izide Aron sveštenik na goru Or po zapovjesti Gospodnjoj, i umrije ondje četrdesete godine po izlasku sinova Izrailjevijeh iz zemlje Misirske, prvi dan petoga mjeseca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A Aronu bješe sto i dvadeset i tri godine kad umrije na gori Oru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Tada ču Hananej car Aradski, koji življaše na jugu u zemlji Hananskoj, da idu sinovi Izrailjevi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Potom otišavši od gore Ora stadoše u oko u Selmonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A iz Selmona otišavši stadoše u oko u Finonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 A iz Finona otišavši stadoše u oko u Ovotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 A iz Ovota otišavši stadoše u oko na humovima Avarimskim na međi Moavskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A od tijeh humova otišavši stadoše u oko u Devon-Gadu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A iz Devon-Gada otišavši stadoše u oko u Gelmon-Devlataimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A iz Gelmon-Devlataima otišavši stadoše u oko u planinama Avarimskim prema Navavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 A iz planina Avarimskih otišavši stadoše u oko u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I stajahu u okolu kraj Jordana od Esimota do Vel-Satima u polju Moavskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I reče Gospod Mojsiju u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Kaži sinovima Izrailjevijem i reci im: kad prijeđete preko Jordana u zemlju Hanansku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Otjerajte od sebe sve koji žive u onoj zemlji, i potrite sve slike njihove rezane, i sve slike njihove livene potrite, i sve visine njihove oborite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 A kad ih istjerate iz zemlje, naselite se u njoj; jer sam vama dao onu zemlju da je vaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 I razdijelite je u našljedstvo ždrijebom na porodice svoje; kojih ima više, njima veće našljedstvo podajte; a kojih ima manje, njima podajte manje našljedstvo; koje mjesto kome ždrijebom dopadne, ono neka mu bude; na plemena otaca svojih razdijelite našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Ako li ne otjerate od sebe onijeh koji žive u onoj zemlji, onda će oni koje ostavite biti trnje očima vašima i ostani vašim bokovima, i pakostiće vam u zemlji u kojoj ćete živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 I što sam mislio učiniti njima, učiniću vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga