1 Ovo su putovi sinova Izrailjevijeh kad izađoše iz zemlje Misirske u četama svojim pod upravom Mojsijevom i Aronovom.

2 I Mojsije popisa kako izidoše i gdje stajaše po zapovijesti Gospodnjoj; i ovo su putovi njihovi kako putovaše.

3 Pođoše iz Ramese prvoga mjeseca petnaesti dan, sjutradan poslije pashe, i izidoše sinovi Izrailjevi rukom podignutom pred očima svijeh Misiraca.

4 A Misirci pogrebavahu prvence koje pobi Gospod među njima, kad i na bogovima njihovijem izvrši Gospod sudove.

5 I otišavši sinovi Izrailjevi iz Ramese stadoše u oko u Sohotu.

6 A iz Sohota otišavši stadoše u oko u Etamu, koji je nakraj pustinje.

7 A iz Etama otišavši saviše k Irotu, koji je prema Velsefonu, i stadoše u oko pred Magdalom.

8 A od Irota otišavši prijeđoše preko mora u pustinju, i išavši tri dana preko pustinje Etama stadoše u oko u Meri.

9 A iz Mere otišavši dođoše u Elim, gdje bijaše dvanaest studenaca i sedamdeset palmovijeh drveta, i ondje stadoše u oko.

10 A iz Elima otišavši stadoše u oko kod Crvenoga Mora.

11 I otišavši od Crvenoga Mora stadoše u oko u pustinji Sinu.

12 A iz pustinje Sina otišavši stadoše u oko u Rafaku.

13 A iz Rafaka otišavši stadoše u oko u Elusu.

14 A iz Elusa otišavši stadoše u oko u Rafidinu, gdje nemaše narod vode da pije.

15 A iz Rafidina otišavši stadoše u oko u pustinji Sinajskoj.

16 A iz pustinje Sinajske otišavši stadoše u oko u Kivrot-Atavi.

17 A iz Kivrot-Atave otišavši stadoše u oko u Asirotu.

18 A iz Asirota otišavši stadoše u oko u Ratamu.

19 A iz Ratama otišavši stadoše u oko u Remnon-Faresu.

20 A iz Remnon-Faresa otišavši stadoše u oko u Lemvonu.

21 A iz Lemvona otišavši stadoše u oko u Resanu.

22 A iz Resana otišavši stadoše u oko u Makelatu.

23 A iz Makelata otišavši stadoše u oko kod gore Safera.

24 A od gore Safera otišavši stadoše u oko u Haradu.

25 A iz Harada otišavši stadoše u oko u Makidotu.

26 A iz Makidota otišavši stadoše u oko u Katatu.

27 A iz Katata otišavši stadoše u oko u Taratu.

28 A iz Tarata otišavši stadoše u oko u Meteku.

29 A iz Meteka otišavši stadoše u oko u Aselmonu.

30 A iz Aselmona otišavši stadoše u oko u Mosirotu.

31 A iz Mosirota otišavši stadoše u oko u Vanakanu.

32 A iz Vanakana otišavši stadoše u oko u planini Gadadu.

33 A iz planine Gadada otišavši stadoše u oko u Etevati.

34 A iz Etevate otišavši stadoše u oko u Evronu.

35 A iz Evrona otišavši stadoše u oko u Gesion-Gaveru.

36 A iz Gesion-Gavera otišavši stadoše u oko u pustinji Sinu, a to je Kadis.

37 A iz Kadisa otišavši stadoše u oko kod gore Ora na međi zemlje Edomske.

38 I izide Aron sveštenik na goru Or po zapovjesti Gospodnjoj, i umrije ondje četrdesete godine po izlasku sinova Izrailjevijeh iz zemlje Misirske, prvi dan petoga mjeseca.

39 A Aronu bješe sto i dvadeset i tri godine kad umrije na gori Oru.

40 Tada ču Hananej car Aradski, koji življaše na jugu u zemlji Hananskoj, da idu sinovi Izrailjevi.

41 Potom otišavši od gore Ora stadoše u oko u Selmonu.

42 A iz Selmona otišavši stadoše u oko u Finonu.

43 A iz Finona otišavši stadoše u oko u Ovotu.

44 A iz Ovota otišavši stadoše u oko na humovima Avarimskim na međi Moavskoj.

45 A od tijeh humova otišavši stadoše u oko u Devon-Gadu.

46 A iz Devon-Gada otišavši stadoše u oko u Gelmon-Devlataimu.

47 A iz Gelmon-Devlataima otišavši stadoše u oko u planinama Avarimskim prema Navavu.

48 A iz planina Avarimskih otišavši stadoše u oko u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu.

49 I stajahu u okolu kraj Jordana od Esimota do Vel-Satima u polju Moavskom.

50 I reče Gospod Mojsiju u polju Moavskom na Jordanu prema Jerihonu govoreći:

51 Kaži sinovima Izrailjevijem i reci im: kad prijeđete preko Jordana u zemlju Hanansku,

52 Otjerajte od sebe sve koji žive u onoj zemlji, i potrite sve slike njihove rezane, i sve slike njihove livene potrite, i sve visine njihove oborite.

53 A kad ih istjerate iz zemlje, naselite se u njoj; jer sam vama dao onu zemlju da je vaša.

54 I razdijelite je u našljedstvo ždrijebom na porodice svoje; kojih ima više, njima veće našljedstvo podajte; a kojih ima manje, njima podajte manje našljedstvo; koje mjesto kome ždrijebom dopadne, ono neka mu bude; na plemena otaca svojih razdijelite našljedstvo.

55 Ako li ne otjerate od sebe onijeh koji žive u onoj zemlji, onda će oni koje ostavite biti trnje očima vašima i ostani vašim bokovima, i pakostiće vam u zemlji u kojoj ćete živjeti.

56 I što sam mislio učiniti njima, učiniću vama.

Analiza
Pretraga