1 I kaza Mojsije sinovima Izrailjevijem sve što zapovjedi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče Mojsije knezovima od plemena sinova Izrailjevijeh govoreći: ovo je zapovjedio Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kad koji čovjek učini zavjet Gospodu, ili se zakune vezavši se dušom svojom, neka ne pogazi riječi svoje, nego neka učini sve što izađe iz usta njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A kad žena učini zavjet Gospodu ili se veže u mladosti svojoj, dokle je u kući oca svojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I čuje otac njezin za zavjet njezin ili kako se vezala dušom svojom, pa joj otac ne reče ništa, onda da su tvrdi svi zavjeti njezini, i sve čim je vezala dušu svoju da je tvrdo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ako li otac njezin poreče to onaj dan kad čuje, zavjeti njezini i čim je god vezala dušu svoju, ništa da nije tvrdo; i Gospod će joj oprostiti, jer otac njezin poreče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ako li se uda pa ima na sebi zavjet ili izreče što na usta svoja čim bi se vezala,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A muž njezin čuvši ne reče joj ništa onaj dan kad čuje, onda da su tvrdi zavjeti njezini, i tvrdo da je sve čim je vezala dušu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako li muž njezin kad čuje onaj dan poreče, ukida se zavjet koji je bio na njoj ili što je izrekla na usta svoja te se vezala; i Gospod će joj oprostiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A zavjet koji učini udovica ili puštenica, i sve čim veže dušu svoju, da joj je tvrdo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali ako bude u kući muža svojega učinila zavjet i za što vezala dušu svoju zakletvom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I muž njezin čuvši oćuti i ne poreče, tada da su tvrdi svi zavjeti njezini, i da je tvrdo sve za što je vezala dušu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ako li to poreče muž njezin onaj dan kad čuje, svaki zavjet koji bi izašao iz usta njezinijeh i sve čim bi vezala dušu svoju da nije tvrdo; muž je njezin porekao, i Gospod će joj oprostiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Svaki zavjet i sve za što bi se vezala zakletvom da muči dušu svoju, muž njezin potvrđuje i ukida.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako bi muž njezin od dana do dana ćutao, onda potvrđuje sve zavjete njezine i sve za što bi se vezala; potvrđuje, jer joj ne poreče u onaj dan kad ču.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako li poreče pošto čuje, sam će nositi grijeh njezin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ovo su naredbe, koje zapovjedi Gospod Mojsiju za muža i ženu, za oca i kćer u mladosti njezinoj, dokle je u kući oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga