1 I življaše Izrailj u Sitimu, i narod stade činiti preljubu sa kćerima Moavskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 One pozivahu narod na žrtve svojih bogova, i narod jeđaše, i klanjaše se bogovima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Izrailj prionu uz Velfegora; i razgnjevi se Gospod na Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I reče Gospod Mojsiju: uzmi sve knezove narodne, i objesi ih Gospodu prema suncu, da se odvrati gnjev Gospodnji od Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I reče Mojsije sudijama Izrailjevijem: pobijte svaki svoje koji su prionuli uz Velfegora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I gle, jedan između sinova Izrailjevijeh dođe i dovede k braći svojoj jednu Madijanku na oči Mojsiju i na oči svemu zboru sinova Izrailjevijeh; a oni zaplakaše na vratima šatora od sastanka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad to vidje Fines sin Eleazara sina Arona sveštenika, usta isred zbora i uze koplje u ruku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I uđe za čovjekom Izrailjcem u šator, i probode ih oboje, čovjeka Izrailjca i onu ženu, kroz trbuh, i presta pogibija među sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I izgibe ih od te pogibije dvadeset i četiri tisuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Tada reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Fines sin Eleazara sina Arona sveštenika odvrati gnjev moj od sinova Izrailjevijeh otvorivši revnost za me među njima, da ne bih istrijebio sinove Izrailjeve u revnosti svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato mu kaži: evo dajem mu svoj zavjet mirni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I imaće on i sjeme njegovo nakon njega zavjet sveštenstva vječnoga, jer revnova za Boga svojega i očisti sinove Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A čovjeku Izrailjcu ubijenome, koji bi ubijen s Madijankom, bješe ime Zamrije sin Salmonov, knez od doma oca svojega od plemena Simeunova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A ubijenoj ženi Madijanci bješe ime Hazvija kći Sura kneza narodnoga u domu oca svojega među Madijancima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zavojštite na Madijance, i bijte ih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer oni zavojštiše na vas prijevarama svojim, i prevariše vas Velfegorom i Hazvijom kćerju kneza Madijanskoga, sestrom svojom, koja bi ubijena u dan pogibije koja dođe s Fegora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga