1 I sinovi Izrailjevi, sav zbor njihov, dođoše u pustinju Sinsku prvoga mjeseca, i stade narod u Kadisu; i ondje umrije Marija, i bi pogrebena ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A ondje nemaše zbor vode, te se skupiše na Mojsija i na Arona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I svađaše se narod s Mojsijem, i govorahu: kamo da smo pomrli kad pomriješe braća naša pred Gospodom!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zašto dovedoste zbor Gospodnji u ovu pustinju da izginemo ovdje i mi i stoka naša?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I zašto nas izvedoste iz Misira da nas dovedete na ovo zlo mjesto, gdje ne rodi ni žito ni smokva ni grožđe ni šipak, a ni vode nema za piće?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I dođe Mojsije i Aron ispred zbora na vrata šatora od sastanka, i padoše ničice; i pokaza im se slava Gospodnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Uzmi štap, i sazovite zbor ti i Aron brat tvoj, i progovorite stijeni pred njima, te će dati vodu svoju; tako ćeš im izvesti vodu iz stijene, i napojićeš zbor i stoku njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Mojsije uze štap ispred Gospoda, kako mu zapovjedi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sazvaše Mojsije i Aron zbor pred stijenu, i on im reče: slušajte odmetnici! hoćemo li vam iz ove stijene izvesti vodu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I diže Mojsije ruku svoju i udari u stijenu štapom svojim dva puta, i izide voda mnoga, te se napoji narod i stoka njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Gospod reče Mojsiju i Aronu: što mi ne vjerovaste i ne proslaviste me pred sinovima Izrailjevim, zato nećete odvesti zbora toga u zemlju koju sam im dao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 To je voda od svađe, gdje se svađaše sinovi Izrailjevi s Gospodom, i on se proslavi među njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Iza toga posla Mojsije poslanike iz Kadisa k caru Edomskom da mu reku: ovako kaže brat tvoj Izrailj: ti znaš sve nevolje koje nas snađoše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Kako naši oci siđoše u Misir, i bijasmo u Misiru dugo vremena, i kako Misirci zlo činiše nama i ocima našim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I vikasmo ka Gospodu, i Gospod ču glas naš, i posla anđela, koji nas izvede iz Misira; i evo smo u Kadisu, gradu na tvojoj međi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Pusti nas da prođemo kroz tvoju zemlju; nećemo ići preko polja ni preko vinograda, niti ćemo piti vode iz kojega studenca; ići ćemo carskim putem, nećemo svrtati ni nadesno ni nalijevo dok ne prijeđemo među tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Edom mu odgovori: ne idi preko moje zemlje, da ne izidem s mačem preda te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A sinovi Izrailjevi rekoše mu: ići ćemo utrenikom, i ako se napijemo vode tvoje, mi ili stoka naša, platićemo je; ništa više, samo da pješice prođemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A on im odgovori: nećete proći. I izide Edom pred njih s mnogo naroda i s velikom silom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I kad ne htje Edom dopustiti Izrailju da prijeđe preko međe njegove, Izrailj otide od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I krenuvši se od Kadisa dođoše sinovi Izrailjevi, sav zbor njihov, ka gori Oru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I Gospod reče Mojsiju i Aronu na gori Oru kod međe Edomske govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Aron valja da se pribere k rodu svojemu, jer neće ući u zemlju koju sam dao sinovima Izrailjevijem, jer ne poslušaste zapovijesti moje na vodi od svađe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Uzmi Arona i Eleazara sina njegova, i izvedi ih na goru Or.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I svuci Aronu haljine njegove i obuci ih Eleazaru sinu njegovu, pa će se Aron pribrati i umrijeti ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I učini Mojsije kako zapovjedi Gospod; i izidoše na goru Or pred svijem zborom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I svuče Mojsije s Arona haljine njegove i obuče ih Eleazaru sinu njegovu, i umrije ondje Aron navrh gore, a Mojsije i Eleazar sidoše s gore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A kad vidje sav zbor da umrije Aron, plaka sav dom Izrailjev za Aronom trideset dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga