1 Potom reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sinovi Izrailjevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih, prema šatoru od sastanka unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 S istoka neka staje u oko zastava vojske Judine po četama svojim s vojvodom sinova Judinijeh Nasonom sinom Aminadavovim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A u vojsci njegovoj sedamdeset i četiri tisuće i šest stotina izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A do njega neka staje u oko pleme Isaharovo s vojvodom sinova Isaharovijeh Natanailom sinom Sogarovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A u vojsci njegovoj pedeset i četiri tisuće i četiri stotine izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pa onda pleme Zavulonovo s vojvodom sinova Zavulonovijeh Elijavom sinom Helonovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A u vojsci njegovoj pedeset i sedam tisuća i četiri stotine izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Svega izbrojenijeh u vojsci Judinoj sto i osamdeset i šest tisuća i četiri stotine po četama njihovijem. Oni neka idu naprijed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A zastava vojske Ruvimove po četama svojim neka bude s juga, s vojvodom sinova Ruvimovijeh Elisurom sinom Sedijurovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A u vojsci njegovoj četrdeset i šest tisuća i pet stotina izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A do njega neka staje u oko pleme Simeunovo s vojvodom sinova Simeunovijeh Salamilom sinom Surisadajevim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A u vojsci njegovoj pedeset i devet tisuća i tri stotine izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pa onda pleme Gadovo s vojvodom sinova Gadovijeh Elisafom sinom Raguilovim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A u vojsci njegovoj četrdeset i pet tisuća i šest stotina i pedeset izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A svega izbrojenijeh u vojsci Ruvimovoj sto i pedeset i jedna tisuća i četiri stotine i pedeset po četama njihovijem. I oni neka idu drugi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Potom neka ide šator od sastanka s vojskom sinova Levijevih usred ostale vojske; kako u oko staju tako neka i idu, svaki svojim redom pod svojom zastavom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zastava vojske Jefremove po četama svojim neka bude sa zapada, s vojvodom sinova Jefremovijeh Elisamom sinom Emijudovim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A u vojsci njegovoj četrdeset tisuća i pet stotina izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A do njega pleme Manasijino s vojvodom sinova Manasijinih Gamalilom, sinom Fadasurovim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A u njegovoj vojsci trideset i dvije tisuće i dvjesta izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Pa onda pleme Venijaminovo s vojvodom sinova Venijaminovijeh Avidanom sinom Gadeonijevim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A u vojsci njegovoj trideset i pet tisuća i četiri stotine izbrojenih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A svega izbrojenijeh u vojsci Jefremovoj sto i osam tisuća i sto po četama njihovijem. I oni neka idu treći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zastava vojske Danove po četama svojim neka bude sa sjevera s vojvodom sinova Danovijeh Ahijezerom sinom Amisadajevim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A u vojsci njegovoj šezdeset i dvije tisuće i sedam stotina izbrojenih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A do njega neka staje u oko pleme Asirovo s vojvodom sinova Asirovijeh Fagailom sinom Ehranovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A u vojsci njegovoj četrdeset i jedna tisuća i pet stotina izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Za njima pleme Neftalimovo s vojvodom sinova Neftalimovijeh Ahirejem sinom Enanovijem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A u njegovoj vojsci pedeset i tri tisuće i četiri stotine izbrojenijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A svega izbrojenijeh u vojsci Danovoj sto i pedeset i sedam tisuća i šest stotina. I oni neka idu najposlije uza zastave svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 To su sinovi Izrailjevi koji biše izbrojeni po domovima otaca svojih. Svega izbrojenijeh u cijeloj vojsci po četama njihovijem šest stotina i tri tisuće i pet stotina i pedeset.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ali Leviti ne biše brojeni među sinove Izrailjeve, kao što Gospod bješe zapovjedio Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I učiniše sinovi Izrailjevi sve; kako zapovjedi Gospod Mojsiju, tako stajahu u oko, i tako iđahu svaki po porodici svojoj i po domu otaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga