1 Još reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovo je uredba i zakon što zapovjedi Gospod govoreći: reci sinovima Izrailjevijem neka ti dovedu junicu crvenu zdravu, na kojoj nema mane, i koja još nije bila u jarmu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I podajte je Eleazaru svešteniku, a on neka je izvede napolje iz okola da je zakolju pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I uzevši Eleazar krvi njezine na prst svoj neka pokropi krvlju prema šatoru od sastanka sedam puta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Potom neka zapovjedi da se spali junica pred njegovijem očima; kožu njezinu i meso njezino i krv njezinu s balegom neka spale.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sveštenik uzevši drveta kedrova, isopa i crvca, neka baci u oganj gdje gori junica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Potom neka opere haljine svoje i opere tijelo svoje vodom, pa onda neka uđe u oko, i neka bude sveštenik nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tako i ko je spali, neka opere haljine svoje vodom, i tijelo svoje neka opere vodom, i neka bude nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A čist čovjek neka pokupi pepeo od junice i izruči ga iza okola na čisto mjesto, da se čuva zboru sinova Izrailjevijeh za vodu očišćenja; to je žrtva za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I onaj koji pokupi pepeo od junice neka opere haljine svoje, i neka bude nečist do večera. To neka je sinovima Izrailjevijem i došljaku koji se bavi među njima vječan zakon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ko se dotakne mrtva tijela čovječijega, da je nečist sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 On neka se očisti onom vodom treći dan i sedmi dan, i biće čist; ako li se ne očisti treći dan i sedmi, neće biti čist.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ko se dotakne mrtva tijela čovječijega pa se ne očisti, onaj je oskvrnio šator Gospodnji; zato da se istrijebi ona duša iz Izrailja; jer nije pokropljen vodom očišćenja, zato je nečist, i nečistota je njegova na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ovo je zakon kad čovjek umre u šatoru: ko god uđe u onaj šator i ko god bude u šatoru, nečist da je sedam dana;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I svaki sud otkriven, koji ne bude dobro zaklopljen, nečist je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ko se god dotakne u polju posječenoga mačem ili umrloga ili kosti čovječije ili groba, nečist da je sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I neka za nečistoga uzmu pepela od junice spaljene za grijeh, i neka naliju na nj vode žive u sud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom neka uzme čist čovjek isopa i zamoči u onu vodu, i pokropi njom šator i sve sude i ljude koji su u njemu bili; tako i onoga koji bi se dotakao kosti ili čovjeka posječena ili umrla ili groba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Čisti nečistoga neka pokropi treći i sedmi dan; i kad ga očisti sedmi dan, neka opere haljine svoje i sebe neka opere vodom, i biće čist uveče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ko bude nečist pa se ne očisti, da se istrijebi ona duša iz zbora; jer je svetinju Gospodnju oskvrnio, a nije pokropljen vodom očišćenja; nečist je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I ovo neka im je zakon vječan: i koji pokropi vodom očišćenja, neka opere haljine svoje; i ko se god dotakne vode očišćenja, da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I čega se god dotakne ko je nečist, da je nečisto; i ko se njega dotakne, da je nečist do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga