1 Opet reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Reci sinovima Izrailjevijem i kaži im: kad dođete u zemlju gdje ćete nastavati, koju ću vam ja dati,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I stanete prinositi žrtvu ognjenu Gospodu, žrtvu paljenicu ili žrtvu zavjeta radi ili od drage volje, ili o praznicima svojim, gotoveći miris ugodni Gospodu od krupne ili od sitne stoke,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada ko prinese prinos svoj Gospodu, neka donese uza nj dar, desetinu efe bijeloga brašna pomiješana s četvrtinom ina ulja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I vina četvrt ina za naljev donesi uz žrtvu paljenicu ili uz drugu žrtvu, na svako jagnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A uz ovna donesi dar, dvije desetine bijeloga brašna pomiješana s trećinom ina ulja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I vina za naljev trećinu ina prinijećeš za miris ugodni Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad prinosiš tele na žrtvu paljenicu ili na žrtvu radi zavjeta ili na žrtvu zahvalnu Gospodu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Onda neka se donese uz tele dar, tri desetine efe bijeloga brašna pomiješana s po ina ulja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I vina donesi za naljev po ina; to je žrtva ognjena za miris ugodni Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tako neka bude uza svakoga vola i uza svakoga ovna i uza svako živinče između ovaca ili koza.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Prema broju koliko prinesete, učinite tako uza svako, koliko ih bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Svaki domorodac tako neka čini prinoseći žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tako ako bude među vama i došljak ili ko bi se bavio među vama, pa bi prinio žrtvu ognjenu za miris ugodni Gospodu, neka čini onako kako vi činite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zbore! vama i došljaku koji je među vama jedan da je zakon, zakon vječan od koljena na koljeno; došljak će biti kao i vi pred Gospodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jedan zakon i jedna uredba da bude vama i došljaku, koji je među vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kaži sinovima Izrailjevijem i reci im: kad dođete u zemlju, u koju ću vas ja odvesti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Pa stanete jesti hljeb one zemlje, tada prinesite prinos Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Od prvina tijesta svojega prinosite u prinos kolač, kao prinos od gumna tako ga prinosite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Od prvina tijesta svojega dajite Gospodu prinos od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A kad biste pogriješili, te ne biste učinili svijeh ovijeh zapovijesti, koje kaza Gospod Mojsiju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sve što vam je zapovjedio Gospod preko Mojsija, od dana kad zapovjedi Gospod i poslije od koljena do koljena,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ako se bude učinilo pogrješkom, da zbor ne zna, onda sav zbor neka prinese na žrtvu paljenicu za miris ugodni Gospodu tele s darom njegovijem i s naljevom njegovijem po uredbi, i jedno jare na žrtvu za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I sveštenik neka očisti sav zbor sinova Izrailjevijeh, i oprostiće im se, jer je pogrješka i oni donesoše pred Gospoda svoj prinos za žrtvu ognjenu Gospodu i prinos za grijeh svoj radi pogrješke svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Oprostiće se svemu zboru sinova Izrailjevijeh i došljaku koji se bavi među njima, jer je pogrješka svega naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ako li jedna duša zgriješi ne znajući, neka prinese kozu od godine na žrtvu za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I sveštenik neka očisti dušu koja bude zgriješila ne znajući pred Gospodom, i kad je očisti oprostiće joj se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I za rođenoga u zemlji sinova Izrailjevijeh i za došljaka, koji se bavi među vama, jedan zakon da bude kad ko zgriješi ne znajući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ali ko od sile zgriješi između rođenijeh u zemlji ili između došljaka, on ruži Gospoda; neka se istrijebi ona duša iz naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jer prezre riječ Gospodnju, i zapovijest njegovu pogazi; neka se istrijebi ona duša; bezakonje je njezino na njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A kad bijahu sinovi Izrailjevi u pustinji, nađoše jednoga gdje kupi drva u subotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I koji ga nađoše gdje kupi drva, dovedoše ga k Mojsiju i k Aronu i ka svemu zboru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I metnuše ga pod stražu, jer ne bješe kazano šta će se činiti s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A Gospod reče Mojsiju: neka se pogubi taj čovjek; neka ga zaspe kamenjem sav zbor iza okola.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I sav zbor izvede ga iza okola i zasuše ga kamenjem, i umrije, kao što zapovjedi Gospod Mojsiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Reci sinovima Izrailjevijem i kaži im, neka udaraju rese po skutovima od haljina svojih od koljena do koljena, i nad rese neka meću vrvcu plavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I imaćete rese zato da se gledajući ih opominjete svijeh zapovijesti Gospodnjih i tvorite ih, i da se ne zanosite za srcem svojim i za očima svojima, za kojima činite preljubu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Nego da pamtite i tvorite sve zapovijesti moje, i budete sveti Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ja sam Gospod Bog vaš, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske, da vam budem Bog. Ja sam Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga