1 Opet dođe riječ Gospoda nad vojskama govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovako veli Gospod nad vojskama: revnujem za Sion velikom revnošću, i velikim gnjevom revnujem za nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ovako veli Gospod: vratih se u Sion i naselih se usred Jerusalima, i Jerusalim će se zvati grad istiniti, i gora Gospoda nad vojskama sveta gora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ovako veli Gospod nad vojskama: opet će sjedjeti starci i starice po ulicama Jerusalimskim, svatko sa štakom u ruci od velike starosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I ulice će gradske biti pune djetića i djevojaka, koje će se igrati po ulicama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ovako veli Gospod nad vojskama: ako je čudno u očima ostatku toga naroda u ovo vrijeme, eda li će biti čudno i u mojim očima? govori Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću izbaviti svoj narod iz zemlje istočne i iz zemlje zapadne.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I dovešću ih, i oni će nastavati usred Jerusalima, i biće mi narod i ja ću im biti Bog, istinom i pravdom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ovako veli Gospod nad vojskama: neka vam se ukrijepe ruke koji slušate u ovo vrijeme ove riječi iz usta proročkih od dana kad se osnova dom Gospoda nad vojskama da se sazida crkva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer prije tijeh dana ne bješe plate ni za čovjeka ni za živinče, niti bješe mira od neprijatelja ni onome koji odlažaše ni onome koji dolažaše, i pustih sve ljude jednoga na drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A sada neću biti kao prije ostatku toga naroda, govori Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nego će usjev biti miran, vinova će loza nositi plod svoj, i zemlja će rađati rod svoj, i nebo će davati rosu svoju; i sve ću to dati u našljedstvo ostatku toga naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kao što bijaste uklin među narodima, dome Judin i dome Izrailjev, tako ću vas izbaviti te ćete biti blagoslov; ne bojte se, neka vam se okrijepe ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ovako veli Gospod nad vojskama: kao što vam namislih zlo učiniti, kad me razgnjeviše oci vaši, veli Gospod nad vojskama, i ne raskajah se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tako opet u ove dane namislih da dobro činim Jerusalimu i domu Judinu; ne bojte se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ovo je što treba da činite: govorite istinu jedan drugom, sudite pravo i mirno na vratima svojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ne mislite jedan drugome zlo u srcu svom, i ne ljubite krive zakletve, jer na sve to mrzim, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Potom dođe mi riječ Gospoda nad vojskama govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ovako veli Gospod nad vojskama: post četvrtoga mjeseca, i post petoga i post sedmoga i post desetoga obratiće se domu Judinu u radost i veselje i u praznike vesele; ali ljubite istinu i mir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ovako veli Gospod nad vojskama: još će dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Dolaziće stanovnici jednoga u drugi govoreći: hajdemo da se molimo Gospodu i da tražimo Gospoda nad vojskama; idem i ja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tako će doći mnogi narodi i silni narodi da traže Gospoda nad vojskama u Jerusalimu i da se mole Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ovako veli Gospod nad vojskama: u to će vrijeme deset ljudi od svijeh jezika narodnijeh uhvatiti jednoga Judejca za skut govoreći: idemo s vama, jer čujemo da je Bog s vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga