1 Breme riječi Gospodnje za Izrailja. Govori Gospod, koji je razapeo nebesa i osnovao zemlju, i stvorio čovjeku duh koji je u njemu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Evo, ja ću učiniti Jerusalim čašom za opijanje svijem narodima unaokolo, koji će opsjesti Jerusalim ratujući na Judu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I u taj ću dan učiniti Jerusalim teškim kamenom svijem narodima; koji ga god htjedbudu dignuti, satrće se, ako bi se i svi narodi zemaljski sabrali na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 U taj ću dan, govori Gospod, učiniti da svi konji budu plašljivi i svi konjanici bezumni; i otvoriću oči svoje na dom Judin, i oslijepiću sve konje narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Te će govoriti glavari Judini u srcu svom: jaki su mi stanovnici Jerusalimski Gospodom nad vojskama, Bogom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 U onaj ću dan učiniti da glavari Judini budu kao ognjište u drvima i kao luč zapaljen u snopovima, te će proždrijeti i nadesno i nalijevo sve narode unaokolo, a Jerusalim će još ostati na svom mjestu, u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I Gospod će sačuvati šatore Judine najprije, da se ne diže nad Judom slava doma Davidova i slava stanovnika Jerusalimskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 U onaj će dan Gospod zaklanjati stanovnike Jerusalimske, i najslabiji među njima biće u taj dan kao David, i dom će Davidov biti kao Bog, kao anđeo Gospodnji pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I u taj dan tražiću da istrijebim sve narode koji dođu na Jerusalim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I izliću na dom Davidov i na stanovnike Jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene kojega probodoše; i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 U ono će vrijeme biti tužnjava velika u Jerusalimu kao tužnjava u Adadrimonu u polju Megidonskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I tužiće zemlja, svaka porodica napose; porodica doma Davidova napose, i žene njihove napose; porodica doma Natanova napose, i žene njihove napose;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Porodica doma Levijeva napose, i žene njihove napose; porodica Semejeva napose, i žene njihove napose;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Sve ostale porodice, svaka napose, i žene njihove napose.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga