123
1 Teško gradu odmetničkom i oskvrnjenom, nasilničkom!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ne sluša glasa, ne prima nauka, ne uzda se u Gospoda, ne pristupa k Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Knezovi su mu u njemu lavovi koji riču; sudije su mu vuci večernji, koji ne glođu kosti do jutra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Proroci su mu hvališe, varalice; sveštenici njegovi skvrne svetinju, izvrću zakon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Gospod je pravedan usred njega, ne čini nepravde, svako jutro iznosi sud svoj na vidjelo, ne izostaje, ali bezbožnik ne zna za stid.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Istrijebih narode, kule im se razoriše, ulice im opustih, te niko ne prolazi; gradovi im se raskopaše, da nema nikoga, nema stanovnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Rekoh: pobojaćeš me se, primićeš nauk; neće mu se zatrti stan ničim su čim bih ga pohodio; ali oni uraniše te pokvariše sva djela svoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato čekajte me, govori Gospod, do dana kad ću se podignuti na plijen; jer je sud moj da saberem narode i pokupim carstva, da izlijem na njih gnjev svoj, svu žestinu jarosti svoje, jer će oganj revnosti moje proždrijeti svu zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer ću tada promijeniti narodima usne, te će biti čiste, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu složnijem ramenima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ispreko rijeka Huskih koji se meni mole, rasijani moji, donijeće mi dare.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada se nećeš više stidjeti nijednoga svojih djela, kojima si mi zgriješio; jer ću onda uzeti iz tebe one koji se hvale slavom tvojom, i nećeš se više veličati na svetoj gori mojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ostaviću u tebi narod nevoljan i siromašan, i oni će se uzdati u ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ostatak Izrailjev neće činiti bezakonja niti će govoriti laži, niti će se naći u ustima njihovijem jezik prijevaran; nego će pasti i ležati i neće biti nikoga da ih plaši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pjevaj, kćeri Sionska; klikuj, Izrailju; raduj se i veseli se iz svega srca, kćeri Jerusalimska!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ukloni Gospod sudove tvoje, odvrati neprijatelje tvoje; car Izrailjev Gospod usred tebe je, nećeš se više bojati zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 U onaj dan reći će se gradu Jerusalimu: ne boj se; Sionu: nemoj da ti klonu ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Gospod Bog tvoj, koji je usred tebe, silni, spašće te; radovaće ti se veoma, umiriće se u ljubavi svojoj, veseliće se tebe radi pjevajući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Koji tuže za praznicima, sabraću ih, koji su iz tebe, radi teške sramote koja je na tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gle, uništiću u ono vrijeme sve koji te muče, i izbaviću hrome i sabrati odagnane, i dobaviću im hvalu i slavu po svoj zemlji, gdje su bili pod sramotom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 U ono vrijeme dovešću vas, u ono vrijeme sabraću vas; jer ću vam dobaviti slavu i hvalu po svijem narodima na zemlji, kad povratim roblje vaše pred vašim očima, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga