1 Saberi se sada u čete, četnice, opsjedi nas, neka biju prutom po obrazu sudiju Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama Judinijem, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izrailju, kojemu su izlasci od početka, od vječnijeh vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato će ih ostaviti dokle ne rodi ona koja će roditi; tada će se ostatak braće njegove vratiti sa sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I stajaće i pašće ih silom Gospodnjom, veličanstvom imena Gospoda Boga svojega; i oni će nastavati, jer će on tada biti velik do krajeva zemaljskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I on će biti mir; kad dođe Asirac u našu zemlju, i kad stupi u dvore naše, tada ćemo podignuti na nj sedam pastira i osam knezova iz naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I oni će opasti zemlju Asirsku mačem i zemlju Nevrodovu na vratima njegovijem; i on će nas izbaviti od Asirca kad dođe u našu zemlju i kad stupi na među našu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ostatak će Jakovljev biti usred mnogih naroda kao rosa od Gospoda i kao sitan dažd po travi, koja ne čeka čovjeka niti se uzda u sinove čovječije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ostatak će Jakovljev biti među narodima, usred mnogih naroda, kao lav među zvijerima šumskim, kao lavić među stadima ovaca, koji kad ide tlači i rastrže i nema nikoga da izbavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ruka će ti se uzvisiti nad protivnicima tvojim, i svi će se neprijatelji tvoji istrijebiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I u ono ću vrijeme, govori Gospod, istrijebiti konje isred tebe i potrću kola tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I zatrću gradove u tvojoj zemlji, i razvaliću sva tvrda mjesta tvoja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I istrijebiću vračanje iz ruku tvojih, i nećeš imati gatara;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I istrijebiću likove tvoje rezane i stupove tvoje isred tebe, i nećeš se više klanjati djelu ruku svojih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I iskorijeniću gajeve tvoje isred tebe, i raskopaću gradove tvoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I izvršiću osvetu s gnjevom i ljutinom na narodima koji ne slušaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga