1 Teško onima koji smišljaju bezakonje i o zlu se trude na posteljama svojim, i kad svane izvršuju, jer im je sila u ruci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Žele njive, i otimaju ih; žele kuće, i uzimaju; čine silu čovjeku i kući njegovoj, čovjeku i našljedstvu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato ovako veli Gospod: evo, ja mislim zlo tome rodu, iz kojega nećete izvući vratova svojih, niti ćete hoditi ponosito, jer će biti zlo vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 U ono vrijeme govoriće se priča o vama, i naricaće se žalosno govoreći: propadosmo; promijeni dio naroda mojega; kako mi uze! uzevši njive naše razdijeli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato nećeš imati nikoga ko bi ti povukao uže za ždrijeb u zboru Gospodnjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Nemojte prorokovati, neka oni prorokuju; ako im ne prorokuju, neće otstupiti sramota.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 O ti, koji se zoveš dom Jakovljev, je li se umalio duh Gospodnji? jesu li to djela njegova? eda li moje riječi nijesu dobre onome koji hodi pravo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A narod se moj prije podiže kao neprijatelj; preko haljine skidate plašt s onijeh koji prolaze ne bojeći se, koji se vraćaju iz boja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Žene naroda mojega izgonite iz milijeh kuća njihovijeh, od djece njihove otimate slavu moju navijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ustanite i idite, jer ovo nije počivalište; što se oskvrni, pogubiće vas pogiblju velikom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ako ko hodi za vjetrom i kazuje laži govoreći: prorokovaću ti za vino i za silovito piće; taj će biti prorok ovome narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Doista ću te sabrati svega, Jakove, doista ću skupiti ostatak Izrailjev; postaviću ih zajedno kao ovce Vosorske, kao stado usred tora njihova, biće vreva od ljudstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Pred njima će ići koji razbija; oni će razbiti i proći kroz vrata, i izaći će; i car će njihov ići pred njima, i Gospod će biti pred njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga