1 Čujte ovu riječ, naricanje koje podižem za vama, dome Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pade, neće više ustati djevojka Izrailjeva; bačena je na zemlju svoju, nema nikoga da je podigne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer ovako veli Gospod Gospod: u gradu iz kojega je izlazila tisuća ostaće stotina, a iz kojega je izlazila stotina u njemu će ostati deset domu Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer ovako veli Gospod domu Izrailjevu: tražite me, i bićete živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ne tražite Vetilja, i ne idite u Galgal, i ne prolazite u Virsaveju, jer će Galgal otići u ropstvo, a Vetilj će se obratiti u ništa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tražite Gospoda i bićete živi, da ne obuzme doma Josifova kao oganj i spali i ne bude nikoga da gasi Vetilj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Koji obraćate sud u pelen, i pravdu na zemlju obarate,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Onoga tražite koji je stvorio zvijezde kola i štape, i koji pretvara sjen smrtni u jutro a dan u tamnu noć, koji doziva vode morske i proljeva ih po zemlji; ime mu je Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Koji podiže pogibao na jakoga, te pogibao dođe na grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Mrze na onoga koji kara na vratima, i gade se na onoga koji govori pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato što gazite siromaha i uzimate od njega žito u danak, sagradiste kuće od tesana kamena, ali nećete sjedjeti u njima; nasadiste lijepe vinograde, ali nećete piti vina iz njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer znam bezakonja vaša, kojih je mnogo, i grijehe vaše, koji su veliki, koji mučite pravednika, primate poklone i izvrćete pravdu ubogima na vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato će pravedni mučati u ovo vrijeme, jer je zlo vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tražite dobro a ne zlo, da biste bili živi; i tako će Gospod Bog nad vojskama biti s vama, kako rekoste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Mrzite na zlo i ljubite dobro, i postavite na vratima sud, ne bi li se Gospod Bog nad vojskama smilovao na ostatak Josifov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato ovako veli Gospod Bog nad vojskama, Gospod: biće tužnjava po svijem ulicama, i po svijem putovima govoriće: jaoh! jaoh! i zvaće ratare na žalost i na tužnjavu one koji umiju naricati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I po svijem će vinogradima biti tužnjava, jer ću proći posred tebe, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Teško onima koji žele dan Gospodnji! što će vam dan Gospodnji? tada je mrak a ne vidjelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Kao da bi ko bježao od lava pa bi ga sreo medvjed; ili kao da bi ko došao u kuću i naslonio se rukom na zid, pa bi ga zmija ujela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nije li dan Gospodnji mrak a ne vidjelo? i tama, bez svjetlosti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Mrzim na vaše praznike, odbacio sam ih, i neću da mirišem svetkovina vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako mi prinesete žrtve paljenice i prinose svoje, neću ih primiti, i neću pogledati na zahvalne žrtve od ugojene stoke vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ukloni od mene buku pjesama svojih, i sviranja psaltira tvojih neću da čujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nego sud neka teče kao voda i pravda kao silan potok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jeste li meni prinosili žrtve i dare u pustinji četrdeset godina, dome Izrailjev?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Nego ste nosili šator Moloha svojega, i Hijuna, likove svoje, zvijezdu boga svojega, koje sami sebi načiniste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Zato ću vas preseliti iza Damaska, govori Gospod, kojemu je ime Bog nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga