1 Čujte riječ koju govori Gospod za vas, sinovi Izrailjevi, za sve pleme koje sam izveo iz zemlje Misirske, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Samo vas poznah između svijeh plemena zemaljskih, zato ću vas pohoditi za sva bezakonja vaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Hoće li dvojica ići zajedno, ako se ne sastanu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Hoće li riknuti lav u šumi, ako nema lova? hoće li lavić pustiti glas svoj iz pećine svoje, ako ne uhvati što?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Hoće li ptica pasti u mrežu na zemlju, ako nema zamke? hoće li se dignuti mreža sa zemlje, ako se ništa ne uhvati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Hoće li truba trubiti po gradu, a narod da ne dotrči uplašen? hoće li biti nesreća u gradu, a Gospod da je ne učini?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer Gospod Gospod ne čini ništa ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kad lav rikne, ko se neće bojati? kad Gospod reče, ko neće prorokovati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Oglasite po dvorovima Azotskim i po dvorovima u zemlji Misirskoj, i recite: skupite se na gore Samarijske i vidite velike nerede u njoj i nasilje u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne znaju činiti pravo, govori Gospod, sabiraju blago nasiljem i grabežem u dvorima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato ovako veli Gospod Gospod: neprijatelj je oko zemlje i oboriće ti silu tvoju, i oplijeniće se dvorovi tvoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ovako veli Gospod: kao kad pastir istrgne iz usta lavu dvije golijeni ili kraj od uha, tako će se istrgnuti sinovi Izrailjevi koji sjede u Samariji na uglu od odra i nakraj postelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Čujte i zasvjedočite u domu Jakovljevu, govori Gospod Gospod Bog nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kad pohodim Izrailja za grijehe njegove, tada ću pohoditi i oltare Vetiljske, i odbiće se rogovi oltaru i pašće na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I udariću kuću zimnu i ljetnu kuću, i propašće kuće od slonove kosti, i nestaće velikih kuća, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga