1 Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Moav, neću mu oprostiti, jer sažeže kosti cara Edomskoga u kreč.
Kopirano
+
2 Nego ću pustiti oganj na Moava, te će proždrijeti dvorove u Kariotu, i Moav će poginuti s vrevom, s vikom i s glasom trubnijem.
Kopirano
+
3 I istrijebiću sudiju iz njega i sve knezove njegove pobiću s njim, veli Gospod.
Kopirano
+
4 Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Juda, neću mu oprostiti, jer prezreše zakon Gospodnji i uredaba njegovijeh ne držaše, i prevariše se lažima svojim, za kojima hodiše oci njihovi.
Kopirano
+
5 Nego ću pustiti oganj u Judu, te će proždrijeti dvore Jerusalimske.
Kopirano
+
6 Ovako veli Gospod: za tri zla i za četiri što učini Izrailj, neću mu oprostiti, jer prodavaše pravednika za novce i ubogoga za jedne opanke.
Kopirano
+
7 Čeznu za prahom zemaljskim na glavi siromasima, i prevraćaju put smjernima; i sin i otac odlaze k jednoj djevojci da skvrne sveto ime moje.
Kopirano
+
8 I na haljinama u zalogu uzetijem leže kod svakoga oltara, i vino oglobljenijeh piju u kući bogova svojih.
Kopirano
+
9 A ja istrijebih ispred njih Amoreje, koji bijahu visoki kao kedri i jaki kao hrastovi, i potrh rod njihov ozgo i žile njihove ozdo.
Kopirano
+
10 I ja vas izvedoh iz zemlje Misirske, i vodih vas po pustinji četrdeset godina da biste naslijedili zemlju Amorejsku.
Kopirano
+
11 I podizah između sinova vaših proroke i između mladića vaših nazireje. Nije li tako? sinovi Izrailjevi, govori Gospod.
Kopirano
+
12 A vi pojiste nazireje vinom, i prorocima zabranjivaste govoreći: ne prorokujte.
Kopirano
+
13 Evo, ja ću vas pritisnuti na mjestu vašem kao što se pritiskuju kola puna snoplja.
Kopirano
+
14 I neće biti bijega brzomu, i jaki neće utvrditi krjeposti svoje, i hrabri neće spasti duše svoje.
Kopirano
+
15 I strijelac neće se održati, i laki na nogu neće se izbaviti, niti će konjik spasti duše svoje.
Kopirano
+
16 Nego će najhrabriji među junacima go pobjeći u onaj dan, govori Gospod.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga