1 Potom reče mi Gospod: idi opet, ljubi ženu koju ljubi ljubavnik a ona čini preljubu, kao što Gospod ljubi sinove Izrailjeve a oni gledaju za tuđim bogovima i ljube žbanove vinske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I kupih je za petnaest sikala srebra i gomor i po ječma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I rekoh joj: sjedi kod mene dugo vremena, i ne kurvaj se, i ne budi drugoga; tako ću i ja biti tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer će dugo vremena sinovi Izrailjevi sjedjeti bez cara i bez kneza i bez žrtve i bez stupa i bez oplećka i likova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Poslije će se obratiti i tražiće Gospoda Boga svojega i Davida cara svojega, i u strahu će pristupiti ka Gospodu i blagosti njegovoj u pošljednja vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga