1 Treće godine carovanja Valtasarova pokaza se meni Danilu utvara poslije one koja mi se pokazala prije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I vidjeh u utvari; a bjeh u Susanu u gradu koji je u zemlji Elamu, kad vidjeh, i vidjeh u utvari i bjeh na vodi Ulaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I podigoh oči svoje i vidjeh, i gle, stajaše kraj vode ovan, koji imaše dva roga, a rogovi bjehu visoki, ali jedan viši od drugoga, i viši naraste poslije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vidjeh ovna gdje bode na zapad i na sjever i na jug, i nijedna zvijer ne mogaše mu odoljeti, i ne bijaše nikoga ko bi izbavio od njega, nego činjaše što hoćaše, i osili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A kad ja motrah, gle, iđaše jarac od zapada povrh sve zemlje a ne doticaše se zemlje; i taj jarac imaše rog znamenit među očima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I dođe do ovna koji imaše dva roga, kojega vidjeh gdje stoji kraj vode, i potrča na nj gnjevno silom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I vidjeh ga gdje dođe do ovna, i razgnjeviv se na nj udari ovna, te mu slomi oba roga i ne bješe sile u ovnu da mu odoli, nego ga obori na zemlju i pogazi ga, i ne bješe nikoga da izbavi ovna od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I jarac posta vrlo velik; a kad osili, slomi se veliki rog, i mjesto njega narastoše znamenita četiri roga prema četiri vjetra nebeska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I iz jednoga njih izide jedan rog malen i naraste vrlo velik prema jugu i istoku i prema krasnoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I naraste dori do vojske nebeske, i obori na zemlju neke od vojske i od zvijezda, i pogazi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I naraste dori do poglavara toj vojsci, i uze mu svagdašnju žrtvu, i sveti stan njegov obori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I vojska bi dana u otpad od žrtve svagdašnje, i obori istinu na zemlju, i što činjaše napredovaše mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada čuh jednoga sveca gdje govoraše, i jedan svetac reče nekome koji govoraše: dokle će trajati ta utvara za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni da se gazi svetinja i vojska?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I reče mi: do dvije tisuće i tri stotine dana i noći; onda će se svetinja očistiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A kad vidjeh ja Danilo ovu utvaru, i zaiskah da razumijem, gle, stade preda me kao čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I čuh glas čovječji nasred Ulaja, koji povika i reče: Gavrilo, kaži ovome utvaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I dođe gdje ja stajah; i kad dođe uplaših se, i padoh na lice svoje; a on mi reče: pazi, sine čovječji, jer je ova utvara za pošljednje vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A dok mi on govoraše, ja bijah izvan sebe ležeći ničice na zemlji; a on me se dotače, i ispravi me, te stadoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče: evo, ja ću ti kazati šta će biti na kraju gnjeva; jer će u određeno vrijeme biti kraj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ovan što si ga vidio, koji ima dva roga, to su carevi Midski i Persijski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A runjavi je jarac car Grčki; i veliki rog što mu bješe među očima, to je prvi car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A što se on slomi, i mjesto njega narastoše četiri, to su četiri carstva, koja će nastati iza toga naroda, ali ne s njegovom silom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A na pošljedak carovanja njihova, kad bezakonici navrše mjeru, nastaće car bestidan i lukav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sila će mu biti jaka, ali ne od njegove jačine, i čudesno će pustošiti, i biće srećan i svršivaće, i gubiće silne i narod sveti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I lukavstvom njegovijem napredovaće prijevara u njegovoj ruci, i podignuće se u srcu svom, i u miru će pogubiti mnoge, i ustaće na kneza nad knezovima, ali će se potrti bez ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A rečena utvara o danu i noći istina je; zato ti zapečati utvaru, jer je za mnogo vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tada ja Danilo zanemogoh, i bolovah neko vrijeme; poslije ustah i vrših poslove careve; i čudih se utvari, ali niko ne dozna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga