1 Svidje se Dariju te postavi nad carstvom sto i pedeset upravitelja da budu nad svijem carstvom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A nad njima tri starješine, od kojih jedan bješe Danilo, kojima će upravitelji davati račune da ne bi caru bilo štete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A taj Danilo nadvišivaše starješine i upravitelje, jer u njemu bješe velik duh i car mišljaše da ga postavi nad svijem carstvom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada starješine i upravitelji gledahu kako bi našli što da zabave Danilu radi carstva; ali ne mogahu naći zabave ni pogrješke, jer bješe vjeran, i ne nalažaše se u njega pogrješke ni mane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada rekoše oni ljudi: nećemo naći na toga Danila ništa, ako ne nađemo što na nj radi zakona Boga njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada dođoše starješine i upravitelji k caru, i rekoše mu ovako: Darije care, da si živ dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sve starješine u carstvu, poglavari i upravitelji, vijećnici i vojvode dogovoriše se da se postavi carska naredba i oštra zabrana da ko bi se god zamolio za što kome god bogu ili čovjeku za trideset dana osim tebi, care, da se baci u jamu lavovsku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato, care, postavi tu zabranu i napiši da se ne može promijeniti, po zakonu Midskom i Persijskom, koji je nepromjenit.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I car Darije napisa knjigu i zabranu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Danilo kad dozna da je knjiga napisana, otide svojoj kući, gdje bijahu otvoreni prozori u njegovoj sobi prema Jerusalimu, i padaše na koljena svoja tri puta na dan i moljaše se i hvalu davaše Bogu svojemu kao što činjaše prije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada se sabraše oni ljudi, i nađoše Danila gdje se moli i pripada Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I otidoše te rekoše caru za carsku zabranu: nijesi li napisao zapovijest, da ko bi se god zamolio kome god bogu ili čovjeku za trideset dana, osim tebi, care, da se baci u jamu lavovsku? Car odgovori i reče: tako je po zakonu Midskom i Persijskom, koji je nepromjenit.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada odgovoriše i rekoše caru: Danilo, koji je između roblja Judina, ne haje za te, care, ni za zabranu koju si napisao, nego se moli tri puta na dan svojom molitvom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada car čuvši to ožalosti se vrlo, i naumi da izbavi Danila, i truđaše se do zahoda sunčanoga da ga izbavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tada oni ljudi sabraše se kod cara i rekoše caru: znaj, care, da je zakon u Midijana i Persijana da se nikakva zabrana i naredba, koju postavi car, ne mijenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tada car reče te dovedoše Danila i baciše ga u jamu lavovsku; i car progovori i reče Danilu: Bog tvoj, kojemu bez prestanka služiš, neka te izbavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I donesoše kamen i metnuše jami na vrata, i car ga zapečati svojim prstenom i prstenom svojih knezova da se ništa ne promijeni za Danila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada otide car u svoj dvor, i prenoći ne jedavši niti dopustivši da mu se donese što čim bi se razveselio, i ne može zaspati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Potom car usta ujutru rano i otide brže k jami lavovskoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I kad dođe k jami, viknu Danila žalosnijem glasom; i progovori car i reče Danilu: Danilo, slugo Boga živoga, Bog tvoj, kojemu služiš bez prestanka, može li te izbaviti od lavova?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tada Danilo reče caru: care, da si živ dovijeka!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Bog moj posla anđela svojega i zatvori usta lavovima, te mi ne naudiše; jer se nađoh čist pred njim, a ni tebi, care, ne učinih zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Tada se car veoma obradova tomu, i zapovjedi da izvade Danila iz jame. I izvadiše Danila iz jame, i ne nađe se rane na njemu, jer vjerova Bogu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Potom zapovjedi car, te dovedoše ljude koji bijahu optužili Danila, i baciše u jamu lavovsku njih, djecu njihovu i žene njihove; i još ne dođoše na dno jami, a lavovi ih zgrabiše i sve im kosti potrše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada car Darije pisa svijem narodima i plemenima i jezicima što življahu u svoj zemlji: mir da vam se umnoži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Od mene je zapovijest da se u svoj državi carstva mojega svak boji i straši Boga Danilova, jer je on Bog živi, koji ostaje dovijeka, i carstvo se njegovo neće rasuti, i vlast će njegova biti do kraja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 On izbavlja i spasava, i čini znake i čudesa na nebu i na zemlji, on je izbavio Danila od sile lavovske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I taj Danilo bijaše srećan za carovanja Darijeva i za carovanja Kira Persijanca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga