1 U Vavilonu živješe čovek, po imenu Joakim.

2 I uze on ženu po imenu Suzana, kći Helkije, veoma lijepu i bogobojaznu.

3 Roditelji njeni bijahu pravedni i naučiše kćer svoju Zakonu Mojsijevu.

4 Joakim bi veoma bogat, i imao je vrt blizu doma svog; i dolazaše k njemu Jevreji, zato što je bio najpoštovaniji među njima.

5 I bijahu postaljena dva starca iz naroda da budu sudije te godine, o kojima je Gospod rekao, da je bezakonje izašlo iz Vavilona od starješina-sudija, koji su trebali da upravljaju narodom.

6 Oni često bijahu u domu Joakima, i k njima dolazahu svi koji imaše nekakve sporove.

7 Kada bi narod otišao oko podneva, Suzana bi odlazila u vrt svoga muža da prošeta.

8 I vidješe je obojica starješina kako svaki dan odlazi da prošeta, i rodi se u njima pohota za njom,

9 I izvratiše um svoj, i sklanjaše oči svoje kako ne bi gledali u nebo i ne sudiše više pravedno.

10 Obojica bijahu zaljubljeni od pohote u nju ali ne otkrivaše jedan drugome jade svoje.

11 Zato što se stidješe da objave pohotne želje koje imaše prema njoj.

12 I oni redovno gledahu svaki dan kako bi je vidjeli, i jednom rekoše jedan drugome:

13 Idem domu svome jer je vrijeme objeda, i raziđoše se,

14 Ali se obojica vratiše na isto mjesto, i kada se sretoše upitaše jedan drugoga za razlog povratka, i priznadoše pohotu svoju, i tada zajedno odrediše vrijeme kada bi je mogli sresti samu.

15 Jednog dana, dok su oni čekali Suzana uđe, kao i obično, sa samo dvjema služavkama i htjede da se okupa u vrtu jer je bila vrućina.

16 I ne bi tamo nikoga, osim dvojice starješina koji se sakriše i posmatraše je.

17 I reče ona sluškinjama: Donesite mi ulja i sapuna, i zatvorite vrata vrta dok se kupam.

18 One tako i uradiše, kako je ona rekla: zatvoriše vrata vrta i odoše ka sporednim vratima kako bi donijele što im je bilo rečeno, i ne vidješe starješine jer se oni sakriše.

19 A kada služavke odoše, ustadoše obojica starješina, odoše do nje i rekoše:

20 Pogledaj, vrata su zatvorena i niko nas ne vidi, a mi imamo pohotu za tobom, zato nam se povinuj i budi sa nama.

21 Ako ne bude tako, mi ćemo svjedočiti protiv tebe da je sa tobom bio mladić i da si zato odaslala od sebe služavke tvoje.

22 Tada zaječa Suzana i reče: Nemam izlaza; jer ako to uradim umrijeću, a ako ne uradim ne mogu izbjeći moći vaše.

23 Bolje za mene je ne raditi to i pasti u sud vaš, nego sagriješiti pred Gospodom.

24 I povika Suzana gromkim glasom; povikaše takođe i obojica starješina protiv nje,

25 I jedan potrča i otvori vrata vrta.

26 Kada oni što bijahu u kući čuše povike iz vrta, potrčaše ka sporednim vratima kako bi vidjeli šta se desilo sa njom.

27 I kada starješine rekoše šta su imali, sluge se osjetiše posramljeno, zato što tako što nikada o Suzani nije bilo govoreno.

28 I kada se sledećeg dana okupi narod kod Joakima, muža njenog, dođoše i dvojica starješina smislivši bezakonje protiv Suzane kako bi je osudili na smrt.

29 I rekoše oni pred narodom: Pošaljite po Suzanu, kćer Helkija, ženu Joakimovu. I poslaše po nju.

30 I dođe ona, i roditelji njeni, i djeca njena, i svi rođaci njeni.

31 Suzana je bila veoma nježna i lijepa u licu,

32 I dvojica starješina narediše da otkrije lice svoje jer je bilo pod velom, kako bi se nasitili njene ljepote.

33 Rođaci njeni i svi koji su je gledali, plakali su.

34 A obojica starješina stavši usred naroda, staviše ruke na glavu njenu,

35 Ona u suzama pogleda na nebo, jer je srce njeno vjerovalo u Gospoda.

36 I rekoše starješine: Kada smo šetali vrtom sami, uđe ona sa dvjema služavkama i zatvoriše vrata vrta, i odasla služavke:

37 I dođe k njoj mladić koji se skrivao tamo, i leže sa njom.

38 Mi bismo u uglu vrta i vidjevši takvo bezakonje potrčasmo prema njima,

39 I vidjesmo ih kako se kupe, i tog ne mogosmo zadržati jer bi jači od nas, te otvorivši vrata pobježe.

40 Ali nju mi uhvatismo i upitasmo da kaže ko je bio taj mladić, ali nam ona ne htjede reći. O ovome mi svjedočimo.

41 I povjerovaše im okupljeni kao starješinama narodnim i sudijama, i osudiše je na smrt.

42 Zavapi Suzana jakim glasom i reče: Bože vječni, Ti znaš šta je skriveno i znaš o svemu prije nego se i desilo!

43 Ti znaš da su oni lažno svjedočili protiv mene, i evo, ja ću umrijeti ne uradivši ništa što su ti ljudi zlobno izmislili o meni.

44 I usliši Gospod molitvu njenu.

45 I kada su je vodili na pogubljenje, probudi Bog Svetog Duha mladog dječaka po imenu Danilo,

46 I on povika jakim glasom: Čist sam ja od krvi njene!

47 Tada se okrenu ka njemu sav narod i reče: Šta ti to govoriš?

48 Tada on, stavši između njih reče: Tako li ste nerazumni sinovi Izrailjevi, jer ne ispitaste i ne saznaste istinu a osudiste kćer Izrailjevu?

49 Vratite se u sud, jer su oni lažno svjedočili protiv nje.

50 I odmah se sav narod vrati a rekoše njemu starješine: Sjedi sa nama i govori nam, zato što Bog dade tebi starješinstvo.

51 I reče im Danilo: Odvojite ih jednog od drugog da ih ja ispitam.

52 Kada oni bijahu odvojeni jedan od drugog, pozva jednog od njih i reče: Ostario si sa zlom u sebi! Sada dođoše na red grijesi tvoji koje si ranije počinio,

53 Sudivši nepravedno osuđivavši nevine i opravdavavši krivce, iako je Gospod rekao: Nevinoga i pravednoga ne osuđuj na smrt.

54 I ako si vidio, reci nam, pod kojim drvetom si ih vidio zajedno? On odgovori: Pod mastikovim.

55 Danilo reče: Tačno, laž tvoja na glavu tvoju; jer pogledaj, Anđeo Božji, donijeće presudu od Boga, i rasjeći će te na pola.

56 Udaljivši ga, on naredi da dovedu drugog i reče mu: Iz plemena Hanana, a ne Judinog! Ljepota te zavela, i pohota je razvratila srce tvoje,

57 Tako ste postupali sa kćerima Izrailjevim, a one iz straha opštiše sa vama; ali kćer Judina ne istrpi bezakonje vaše.

58 Reci mi, pod kojim drvetom si ih zatekao da razgovaraju među sobom? On reče: Pod zelenim hrastom.

59 Danilo mu reče: Tačno, laž tvoja takođe na glavu tvoju; jer Anđeo Božji s mačom čeka da te rasiječe na pola, da vas istrijebi.

60 Tada svi okupljeni povikaše glasno, i blagosloviše Boga, koji spasava one koji se uzdaju u Njega,

61 I ustadoše na obojicu starješina, zato što ih Danilo na njihove riječi optuži za lažno svjedočenje;

62 I postupiše sa njima onako, kako su oni naumili protiv bližnjega svoga po Zakonu Mojsijevu, i pogubiše ih; i spasena bi tog dana krv nevina.

63 Helkija i žena njegova proslaviše Boga za svoju kći Suzanu sa Joakimom, mužem njenim, i sa svim rođacima, zato što se ne nađe u nje sramotnih djela.

64 I Danilu poraste ugled u narodu toga dana.

Analiza
Pretraga