1 O, da bi glava moja bila voda, a oči moje izvori suzni! da plačem danju i noću za pobijenima kćeri naroda svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 O, da mi je u pustinji stanak putnički! da ostavim narod svoj i da otidem od njih, jer su svi preljubočinci, zbor nevjernički;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I zapinju jezik svoj kao luk da lažu, i osiliše na zemlji, ali ne za istinu, nego idu iz zla u zlo, niti znaju za me, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Čuvajte se svaki prijatelja svojega i nijednome bratu ne vjerujte; jer svaki brat radi da potkine drugoga, i svaki prijatelj ide te opada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I svaki vara prijatelja svojega i ne govori istine, uče jezik svoj da govori laž, muče se da čine zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Stan ti je usred prijevare; radi prijevare neće da znaju za me, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato ovako govori Gospod nad vojskama: gle, pretopiću ih, i okušaću ih; jer što bih činio radi kćeri naroda svojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jezik im je strijela smrtna, govori prijevaru; ustima govore o miru s prijateljem svojim, a u srcu namještaju zasjedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato li ih neću pohoditi? govori Gospod; duša moja neće li se osvetiti takom narodu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Za ovijem gorama udariću u plač i u ridanje, i za torovima u pustinji u naricanje; jer izgorješe da niko ne prolazi niti se čuje glas od stada, i ptice nebeske i stoka pobjegoše i otidoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I obratiću Jerusalim u gomilu, u stan zmajevski; i gradove Judine obratiću u pustoš, da neće niko onuda živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ko je mudar da bi razumio? i komu govoriše usta Gospodnja, da bi objavio zašto zemlja propade i izgorje kao pustinja da niko ne prolazi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer Gospod reče: što ostaviše zakon moj, koji metnuh pred njih, i ne slušaše glasa mojega i ne hodiše za njim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nego hodiše za mislima srca svojega i za Valima, čemu ih naučiše oci njihovi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izrailjev: evo ja ću nahraniti taj narod pelenom i napojiću ih žuči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I rasijaću ih među narode, kojih ne poznavaše ni oni ni oci njihovi; i puštaću za njima mač dokle ih ne istrijebim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ovako veli Gospod nad vojskama: gledajte i zovite narikače neka dođu, i pošljite po vješte neka dođu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I neka brže nariču za nama, da se rone suze od očiju naših, i od vjeđa naših da teče voda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer se glasno ridanje ču od Siona: kako propadosmo! posramismo se vrlo, jer se rastavljasmo sa zemljom, jer obaraju stanove naše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zato, žene, čujte riječ Gospodnju i neka primi uho vaše riječ usta njegovijeh, i učite kćeri svoje ridati i jedna drugu naricati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer se pope smrt na prozore naše i uđe u dvorove naše da istrijebi djecu s ulica i mladiće s putova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Reci: ovako govori Gospod: i mrtva će tjelesa ljudska ležati kao gnoj po njivi i kao rukoveti za žeteocem, kojih niko ne kupi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ovako veli Gospod: mudri da se ne hvali mudrošću svojom, ni jaki da se ne hvali snagom svojom, ni bogati da se ne hvali bogatstvom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nego ko se hvali, neka se hvali tijem što razumije i poznaje mene da sam ja Gospod koji činim milost i sud i pravdu na zemlji, jer mi je to milo, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Eto, idu dani, veli Gospod, kad ću pohoditi sve, obrezane i neobrezane,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Misirce i Judejce i Edomce i sinove Amonove i Moavce i sve koji se s kraja strigu, koji žive u pustinji; jer su svi ti narodi neobrezani, i sav je dom Izrailjev neobrezana srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga