1 Skupite se iz Jerusalima, sinovi Venijaminovi, i u Tekuji zatrubite u trubu, i podignite znak ognjen nad Vet-Akeremom, jer se vidi zlo od sjevera i velika pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Učinih kćer Sionsku da je kao lijepa i nježna djevojka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 K njoj će doći pastiri sa stadima svojim, razapeće oko nje šatore, svaki će opasti svoje mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Spremite rat na nju, ustanite da udarimo u podne. Teško nama, jer dan naže, i sjenke večernje oduljaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ustanite da udarimo obnoć i razvalimo dvorove njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ovako govori Gospod nad vojskama: sijecite drva, i načinite opkope prema Jerusalimu; to je grad koji treba pohoditi; koliki je god, nasilje je u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kao što izvor toči vodu svoju, tako on toči zloću svoju; nasilje i otimanje čuje se u njemu, preda mnom su jednako bolovi i rane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Popravi se, Jerusalime, da se ne otrgne duša moja od tebe, da te ne obratim u pustinju, u zemlju gdje se ne živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ovako govori Gospod nad vojskama: ostatak će se Izrailjev pabirčiti kao vinova loza. Turaj ruku svoju kao berač u kotarice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kome ću govoriti i svjedočiti da čuju? Gle, uho im je neobrezano, te ne mogu čuti; gle, riječ je Gospodnja njima potsmijeh, nije im mila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato sam pun gnjeva Gospodnjega; iznemogoh ustežući ga; prosuću ga na djecu po ulicama i na sabrane mladiće, i čovjek i žena uhvatiće se, i stari i vremeniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I kuće će njihove pripasti drugima, i njive i žene, kad mahnem rukom svojom na stanovnike ove zemlje, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer od maloga do velikoga svi se dadoše na lakomstvo, i prorok i sveštenik, svi su varalice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I liječe rane kćeri naroda mojega ovlaš, govoreći: mir, mir; a mira nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Eda li se postidješe što činiše gad? Niti se postidješe niti znaju za stid; zato će popadati među onima koji padaju; kad ih pohodim, popadaće, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gospod reče ovako: stanite na putovima i pogledajte, i pitajte za stare staze, koji je put dobar, pa idite po njemu, i naći ćete mir duši svojoj. A oni rekoše: nećemo da idemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I postavih vam stražare govoreći: pazite na glas trubni. A oni rekoše: nećemo da pazimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zato čujte, narodi, i poznaj, zbore, što je među njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Čuj, zemljo! evo ja ću pustiti zlo na ovaj narod, plod misli njihovijeh, jer ne paze na moje riječi, i odbaciše zakon moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Što će mi tamjan, što dolazi iz Save, i dobri cimet iz daleke zemlje? Žrtve vaše paljenice nijesu mi ugodne, niti su mi prinosi vaši mili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zato ovako govori Gospod: evo ja ću metnuti ovom narodu smetnje, o koje će se spotaći i ocevi i sinovi, susjed i prijatelj mu, i poginuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ovako govori Gospod: evo narod će doći iz zemlje sjeverne, i velik će narod ustati od krajeva zemaljskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Luk i koplje nosiće, žestoki će biti i nemilostivi, glas će im bučati kao more, i jahaće na konjma, spremni kao junaci da se biju s tobom, kćeri Sionska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kad čujemo glas o njemu, klonuće nam ruke, tuga će nas spopasti i bolovi kao porodilju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ne izlazite u polje, i putem ne idite, jer je mač neprijateljev i strah unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kćeri naroda mojega, pripaši kostrijet i valjaj se u pepelu, žali kao za sinom jedincem i ridaj gorko, jer će brzo doći na nas zatirač.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Postavih te da si stražara i grad narodu mom da doznaješ i izviđaš put njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Svi su odmetnici nad odmetnicima, idu te opadaju, mjed su i gvožđe, svi su pokvareni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Izgorješe mjehovi, oganj sažeže olovo, uzalud se pretapa, jer se zla ne mogu odlučiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Oni će se zvati srebro lažno, jer ih Gospod odbaci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga