1 Potom dođoše sve vojvode i Joanan sin Karijin i Jezanija sin Osajin, i sav narod, malo i veliko,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I rekoše Jeremiji proroku: pusti preda se našu molbu, i pomoli se za nas Gospodu Bogu svojemu, za sav ovaj ostatak, jer nas je ostalo malo od mnogih, kao što nas oči tvoje vide,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Da bi nam pokazao Gospod Bog tvoj put kojim ćemo ići i šta ćemo raditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Jeremija prorok reče im: poslušaću; evo, pomoliću se Gospodu Bogu vašemu po vašim riječima, i što vam odgovori Gospod kazaću vam, neću vam zatajiti ni riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A oni rekoše Jeremiji: Gospod neka nam je svjedok istinit i vjeran da ćemo činiti sve što ti Gospod Bog tvoj zapovjedi za nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Bilo dobro ili zlo, poslušaćemo riječ Gospoda Boga svojega ka kojemu te šaljemo, da bi nam dobro bilo kad poslušamo glas Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A poslije deset dana dođe riječ Gospodnja Jeremiji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Te sazva Joanana sina Karijina i sve vojvode što bijahu s njim, i sav narod, malo i veliko,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče im: ovako veli Gospod Bog Izrailjev, ka kojemu me poslaste da iznesem preda nj molbu vašu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako ostanete u ovoj zemlji, sazidaću vas, i neću vas razoriti, i nasadiću vas i neću vas istrijebiti; jer mi je žao sa zla koje sam vam učinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne bojte se cara Vavilonskoga, kojega se bojite; ne bojte ga se, govori Gospod, jer sam ja s vama da vas sačuvam i da vas izbavim iz njegove ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I učiniću vam milost da se smiluje na vas, i vrati vas u zemlju vašu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ako li rečete: nećemo da ostanemo u toj zemlji, ne slušajući glasa Gospoda Boga svojega
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Govoreći: ne, nego idemo u zemlju Misirsku, da ne vidimo rata i glasa trubnoga ne čujemo i ne budemo gladni hljeba, i ondje ćemo se naseliti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Onda čujte riječ Gospodnju, koji ste ostali od Jude; ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: ako vi okrenete lice svoje da idete u Misir i otidete da se naselite ondje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ondje će vas u zemlji Misirskoj stignuti mač kojega se bojite, i glad, radi koje se brinete, goniće vas ondje u Misiru i ondje ćete pomrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I svi ljudi koji su okrenuli lice svoje da idu u Misir da se ondje nasele, izginuće od mača i od gladi i od pomora, i nijedan ih neće ostati niti će koji uteći od zla koje ću pustiti na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: kao što se gnjev moj i jarost moja izli na stanovnike Jerusalimske, tako će se izliti gnjev moj na vas, ako otidete u Misir, i bićete uklin i čudo i kletva i rug, i nećete više vidjeti ovoga mjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gospod vam govori, ostanci Judini! ne idite u Misir. Znajte da vam ja svjedočim danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer varaste duše svoje kad me poslaste ka Gospodu Bogu svojemu rekavši: pomoli se za nas Gospodu Bogu našemu, i kako reče Gospod Bog naš, javi nam i učinićemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A kad vam javih danas, nećete da poslušate glasa Gospoda Boga svojega niti išta što mi zapovjedi za vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Znajte dakle da ćete izginuti od mača i od gladi i od pomora na mjestu kuda ste radi otići da se stanite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga