1 Ako ćeš se vratiti, Izrailju, veli Gospod, k meni se vrati, i ako ukloniš gadove svoje ispred mene, nećeš se skitati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I klećeš se istinito, vjerno i pravo: tako da je živ Gospod. I narodi će se blagosiljati njim, i njim će se hvaliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer ovako veli Gospod Judejcima i Jerusalimljanima: orite sebi krčevinu, i ne sijte u trnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Obrežite se Gospodu, i skinite okrajak sa srca svojega, Judejci i Jerusalimljani, da ne izide jarost moja kao oganj i razgori se da ne bude nikoga ko bi ugasio za zla djela vaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Objavite u Judeji i oglasite u Jerusalimu i recite: trubite u trubu po zemlji; vičite, sazovite narod i recite: skupite se, i uđimo u tvrde gradove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Podignite zastavu prema Sionu, bježite i ne stajte, jer ću dovesti zlo od sjevera i pogibao veliku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Izlazi lav iz česte svoje i koji zatire narode krenuvši se ide s mjesta svojega da obrati zemlju tvoju u pustoš, gradovi tvoji da se raskopaju da ne bude nikoga u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato pripašite kostrijet, plačite i ridajte, jer se žestoki gnjev Gospodnji nije odvratio od nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I tada će, veli Gospod, nestati srca caru i srca knezovima, i sveštenici će se udiviti i proroci će se začuditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I rekoh: ah Gospode Gospode! baš si prevario ovaj narod i Jerusalim govoreći: imaćete mir, a mač dođe do duše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 U to će se vrijeme kazati ovome narodu i Jerusalimu: vjetar vruć s visokih mjesta u pustinji duva ka kćeri naroda mojega, ne da provije ni pročisti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vjetar jači od tijeh doći će mi; i ja ću im sada izreći sud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Gle, kao oblak podiže se, i kola su mu kao vihor, konji su mu brži od orlova. Teško nama! propadosmo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Umij srce svoje oda zla, Jerusalime, da bi se izbavio; dokle će stajati u tebi misli tvoje ništave?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer glas javlja od Dana, i oglašuje zlo od gore Jefremove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kazujte narodima; evo oglašujte za Jerusalim da idu stražari iz daljne zemlje, i puštaju glas svoj na gradove Judine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kao čuvari poljski staće oko njega, jer se odmetnu od mene, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Put tvoj i djela tvoja to ti učiniše; to je od zla tvojega da je gorko i da ti dopire do srca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jaoh utroba, jaoh utroba! boli me u srcu; srce mi bije; ne mogu mučati; jer glas trubni čuješ, dušo moja, viku ubojnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Pogibao na pogibao oglašuje se; jer se pustoši sva zemlja, najedanput će se opustošiti moji šatori, zavjesi moji začas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Dokle ću gledati zastavu? slušati glas trubni?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer je narod moj bezuman, ne poznaje me, ludi su sinovi i bez razuma, mudri su da zlo čine, a dobro činiti ne umiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Pogledah na zemlju, a gle bez obličja je i pusta; i na nebo, a svjetlosti njegove nema. 1. Moj. 1:2
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Pogledah na gore, a gle, tresu se i svi humovi drmaju se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pogledah, a gle, nema čovjeka, i sve ptice nebeske odletjele.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Pogledah, a gle, Karmil je pustinja i svi gradovi njegovi oboreni od Gospoda, od žestokoga gnjeva njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer ovako govori Gospod: sva će zemlja opustjeti; ali neću sasvijem zatrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Zato će tužiti zemlja, i nebo će gore potamnjeti, jer rekoh, namislih, i neću se raskajati, niti ću udariti natrag.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Od vike konjika i strijelaca pobjeći će svi gradovi, otići će u guste šume i na stijene će se popeti; svi će gradovi biti ostavljeni i niko neće u njima živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A ti, opustošena, šta ćeš činiti? Ako se i oblačiš u skerlet, ako se i kitiš nakitom zlatnijem, i mažeš lice svoje, zaludu se krasiš, preziru te milosnici, traže dušu tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jer čujem glas kao porodiljin, cviljenje kao žene koja se prvi put porađa, glas kćeri Sionske, koja rida, pruža ruke svoje govoreći: teško meni! jer mi nestaje duše od ubilaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga