1 Devete godine Sedekije cara Judina mjeseca desetoga dođe Navuhodonosor car Vavilonski sa svom vojskom svojom na Jerusalim i stade ga biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jedanaeste godine Sedekijine mjeseca četvrtoga, devetoga dana toga mjeseca provališe u grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I uđoše svi knezovi cara Vavilonskoga, i stadoše kod srednjih vrata Nergal-sareser, Samgar-nevon, Sarsehim, starješina nad dvoranima, Nergal-sareser, starješina nad vračima, i svi drugi knezovi cara Vavilonskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A kad ih vidje Sedekija car Judin i svi vojnici, pobjegoše i izidoše noću iz grada pokraj vrta carskoga na vrata među dva zida; i iđahu preko polja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A vojska Haldejska gonjaše ih, i stiže Sedekiju u polju Jerihonskom, i uhvativši ga dovedoše ga k Navuhodonosoru caru Vavilonskom u Rivlu u zemlji Ematskoj, te mu sudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I zakla car Vavilonski sinove Sedekijine u Rivli na njegove oči, i sve znatne ljude od Jude pokla car Vavilonski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Iza toga Sedekiji iskopa oči, i sveza ga u dvoje verige mjedene, da ga odvede u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A dom carev i domove narodne popališe Haldejci ognjem, i zidove Jerusalimske raskopaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ostatak naroda što osta u gradu i prebjege koji prebjegoše k njemu, ostatak naroda što bješe ostao, odvede Nevuzardan zapovjednik stražarski u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Samo najsiromašnije iz naroda, koji ništa nemahu, ostavi Nevuzardan zapovjednik stražarski u zemlji Judinoj, i dade im tada vinograde i njive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Navuhodonosor car Vavilonski zapovjedi za Jeremiju Nevuzardanu zapovjedniku stražarskom govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Uzmi ga i gledaj ga dobro, i ne čini mu zla, nego mu čini što ti god kaže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I poslaše Nevuzardan zapovjednik stražarski i Nevusazvan, starješina nad dvoranima, i Nergal-sareser, starješina nad vračima, i svi knezovi cara Vavilonskoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Poslaše, te uzeše Jeremiju iz trijema od tamnice, i predaše ga Godoliji sinu Ahikama sina Safanova da ga odvede kući; tako osta među narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A Jeremiji dođe riječ Gospodnja kad bješe zatvoren u trijemu od tamnice govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Idi i reci Avdemelehu Etiopljaninu govoreći: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: evo ja ću učiniti da se zbudu riječi moje tome gradu na zlo a ne na dobro, i navršiće se pred tobom u onaj dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ali ću tebe izbaviti u onaj dan, govori Gospod, i nećeš biti predan u ruke ljudima kojih se bojiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ću te doista sačuvati, te nećeš pasti od mača, i biće ti duša tvoja mjesto plijena zato što si se pouzdao u me, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga