1 Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovako veli Gospod Bog Izrailjev govoreći: napiši u knjigu sve riječi koje ti govorih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer evo idu dani, govori Gospod, kad ću povratiti roblje naroda svojega Izrailja i Jude, govori Gospod, i dovešću ih natrag u zemlju koju sam dao ocima njihovijem, i držaće je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I ovo su riječi koje reče Gospod za Izrailja i Judu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer ovako veli Gospod: čusmo viku od prepadanja, straha, a mira nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pitajte, i vidite, eda li muško rađa? zašto dakle vidim gdje se svaki čovjek drži rukama svojima za bedra svoja kao porodilja i u svijeh se promijenila lica i poblijedjela?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jaoh! jer je velik ovaj dan, nije bilo takoga, i vrijeme je muke Jakovljeve, ipak će se izbaviti iz nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer u taj dan, govori Gospod nad vojskama, slomiću jaram njegov s vrata tvojega, i sveze tvoje pokidaću; i neće ga više tuđini nagoniti da im služi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nego će služiti Gospodu Bogu svojemu i Davidu caru svojemu, kojega ću im podignuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ti se dakle ne boj, Jakove slugo moj, govori Gospod, i ne plaši se, Izrailju; jer, evo, ja ću te izbaviti iz daljne zemlje, i sjeme tvoje iz zemlje ropstva tvojega, i Jakov će se vratiti i počivati, i biće miran, i niko ga neće plašiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer sam ja s tobom, govori Gospod, da te izbavim; i učiniću kraj svijem narodima, među koje sam te rasijao, ali tebi neću učiniti kraja, nego ću te pokarati s mjerom, a neću te ostaviti sasvijem bez kara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer ovako veli Gospod: smrtan je polom tvoj i rana tvoja ljuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nema nikoga koji bi se primio tvoje stvari da te liječi, nema lijeka koji bi ti pomogao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Svi koji te ljube zaboraviše te, ne traže te, jer te udarih udarcem neprijateljskim, karom žestokim, za mnoštvo bezakonja tvojega, za silne grijehe tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zašto vičeš radi rane svoje, smrtnoga bola svojega? za mnoštvo bezakonja tvojega, za silne grijehe tvoje činim ti to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali svi koji te proždiru, proždrijeće se, i neprijatelji tvoji svikoliki otići će u ropstvo, i koji te gaze, biće pogaženi, i sve koji te plijene, daću ih da se oplijene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer ću te iscijeliti, i rane ću ti izliječiti, govori Gospod, jer te zvaše otjeranom: Sionom, kojega niko ne traži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ovako veli Gospod: evo, ja ću povratiti iz ropstva šatore Jakovljeve i smilovaću se na stanove njegove; i grad će se sazidati na mjestu svom, i dvor će stajati na svoj način.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I iz njih će izlaziti hvale i glas ljudi veselijeh, jer ću ih umnožiti, i neće se umaljivati, i uzvisiću ih, i neće se poniziti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I sinovi će njegovi biti kao prije, i zbor će njegov biti utvrđen preda mnom, i pohodiću sve koji mu čine silu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I knez će njihov biti od njih, i vladalac će njihov izlaziti isred njih; i daću mu da pristupa, i pristupaće k meni; jer ko je taj koji se usuđuje pristupiti k meni? govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I bićete mi narod, i ja ću vam biti Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Gle, vihor Gospodnji, gnjev, izići će, vihor, koji ne prestaje, pašće na glavu bezbožnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Neće se povratiti žestoki gnjev Gospodnji dokle ne učini i izvrši što je naumio u srcu svom; napošljetku ćete razumjeti to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga