1 U početku carovanja Joakima sina Josijina cara Judina dođe ova riječ Jeremiji od Gospoda govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovako mi reče Gospod: načini sebi sveze i jaram, i metni sebi oko vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Potom pošlji ih caru Edomskom i caru Moavskom i caru sinova Amonovijeh i caru Tirskom i caru Sidonskom, po poslanicima koji će doći u Jerusalim k Sedekiji caru Judinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I naruči im neka reku svojim gospodarima: ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: ovako recite svojim gospodarima:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ja sam stvorio zemlju i ljude i stoku, što je po zemlji, silom svojom velikom i mišicom svojom podignutom; i dajem je kome mi je drago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I sada ja dadoh sve te zemlje u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom sluzi svojemu, dadoh mu i zvijerje poljsko da mu služi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I svi će narodi služiti njemu i sinu njegovu i unuku njegovu dokle dođe vrijeme i njegovoj zemlji, i veliki narodi i silni carevi pokore ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A koji narod ili carstvo ne bi htio služiti Navuhodonosoru caru Vavilonskom, i ne bi htio saviti vrata svojega u jaram cara Vavilonskoga, taki ću narod pohoditi mačem i glađu i pomorom, govori Gospod, dokle ih ne istrijebim rukom njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne slušajte dakle proroka svojih ni vrača svojih ni sanjača svojih ni gatara svojih ni bajača svojih, koji vam govore i vele: nećete služiti caru Vavilonskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer vam oni laž prorokuju, kako bih vas daleko odveo iz zemlje vaše i izagnao vas da izginete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A narod koji bi savio vrat svoj pod jaram cara Vavilonskoga i služio mu, ostaviću ga na zemlji njegovoj, govori Gospod, da je radi i stanuje u njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Sedekiji caru Judinu rekoh sve ovo govoreći: savijte vrat svoj pod jaram cara Vavilonskoga i služite njemu i narodu njegovu, pa ćete ostati živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zašto da poginete ti i narod tvoj od mača i od gladi i od pomora, kako reče Gospod za narod koji ne bi služio caru Vavilonskom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne slušajte dakle što govore proroci koji vam kažu i vele: nećete služiti caru Vavilonskom, jer vam oni prorokuju laž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer ih ja nijesam poslao, govori Gospod, nego lažno prorokuju u moje ime, kako bih vas prognao da izginete i vi i proroci koji vam prorokuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sveštenicima i svemu narodu govorih i rekoh: ovako veli Gospod: ne slušajte što govore vaši proroci koji vam prorokuju govoreći: evo, posuđe doma Gospodnjega vratiće se iz Vavilona skoro. Jer vam oni prorokuju laž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ne slušajte ih; služite caru Vavilonskom, i ostaćete živi; zašto taj grad da opusti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ako li su proroci i ako je riječ Gospodnja u njih, neka mole Gospoda nad vojskama da sudovi što su ostali u domu Gospodnjem i u domu cara Judina i u Jerusalimu ne otidu u Vavilon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer ovako veli Gospod nad vojskama za stupove i za more i za podnožja i za druge sudove što su ostali u tom gradu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kojih ne uze Navuhodonosor car Vavilonski kad odvede u ropstvo Jehoniju sina Joakimova cara Judina iz Jerusalima u Vavilon, i sve glavare Judine i Jerusalimske;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev za sudove što ostaše u domu Gospodnjem i u domu cara Judina u Jerusalimu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 U Vavilon će se odnijeti i ondje će biti do dana kad ću ih pohoditi, veli Gospod, kad ću ih donijeti i vratiti na ovo mjesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga