1 Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda kad posla k njemu car Sedekija Pashora sina Melhijina i Sofoniju sina Masijina sveštenika, i poruči:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Upitaj Gospoda za nas, jer Navuhodonosor car Vavilonski zavojšti na nas; eda bi nam učinio Gospod po svijem čudesima svojim, da otide od nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Jeremija im reče: ovako recite Sedekiji:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: evo, ja ću okrenuti natrag oružje što je u vašim rukama, kojim se bijete s carem Vavilonskim i s Haldejcima koji su vas opkolili iza zidova, i skupiću ih usred toga grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I ja ću vojevati na vas rukom podignutom i mišicom krjepkom i gnjevom i jarošću i žestinom velikom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I pobiću stanovnike toga grada, i ljude i stoku; od pomora velikoga pomrijeće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A poslije, veli Gospod, daću Sedekiju cara Judina i sluge njegove i narod, one koji ostanu u tom gradu od pomora, od mača i od gladi, u ruke Navuhodonosoru caru Vavilonskom i u ruke neprijateljima njihovijem i u ruke onima koji traže dušu njihovu, te će ih pobiti mačem, neće ih žaliti ni štedjeti niti će se smilovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A narodu tome reci: ovako veli Gospod: evo ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko ostane u tom gradu, poginuće od mača ili od gladi ili od pomora; a ko izađe i preda se Haldejcima koji su vas opkolili, ostaće živ, i duša će mu biti mjesto plijena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer okretoh lice svoje tome gradu na zlo a ne na dobro, govori Gospod; u ruke caru Vavilonskom biće predan, i on će ga spaliti ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A za dom cara Judina čujte riječ Gospodnju:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Dome Davidov, tako veli Gospod, sudite svako jutro, i kome se otima izbavljajte ga iz ruku nasilnikovijeh da ne izađe kao oganj gnjev moj i razgori se da ga niko ne može ugasiti za zloću djela vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Evo me na tebe, koji sjediš u dolini, kao stijena u ravnici, govori Gospod, na vas, koji govorite: ko će doći na nas? i ko će ući u stanove naše?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ću vas pokarati po plodu djela vaših, veli Gospod, i raspaliću oganj u šumi njegovoj, koji će proždrijeti sve što je oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga