1 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Idi i viči Jerusalimu da čuje i govori: ovako veli Gospod: opominjem te se po milosti u mladosti tvojoj i po ljubavi o vjeridbi tvojoj, kad iđaše za mnom po pustinji, i po zemlji gdje se ne sije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Izrailj bješe svetinja Gospodu i prvina od rodova njegovijeh; koji je jeđahu svi bijahu krivi, zlo dolažaše na njih, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Čujte riječ Gospodnju, dome Jakovljev i sve porodice doma Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ovako veli Gospod: kaku nepravdu nađoše oci vaši u mene, te otstupiše od mene, i pristaše za ništavilom, i postaše ništavi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I ne rekoše: gdje je Gospod koji nas je izveo iz zemlje Misirske, koji nas je vodio po pustinji, po zemlji pustoj i punoj propasti, po zemlji suhoj i gdje je sjen smrtni, po zemlji preko koje niko nije hodio i u kojoj niko nije živio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I kad vas dovedoh u zemlju rodnu da jedete rod njezin i dobra njezina, došavši oskvrniste zemlju moju i od našljedstva mojega načiniste gad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sveštenici ne rekoše: gdje je Gospod? I koji se bave zakonom ne poznaše me, i pastiri odustaše me, i proroci prorokovaše Valom i idoše za stvarima zaludnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato ću se još preti s vama, veli Gospod, i sa sinovima sinova vaših preću se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer prođite ostrva Kitimska i vidite, i pošljite u Kidar, i razgledajte dobro, i vidite je li bilo tako što:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Je li koji narod promijenio bogove, ako i nijesu bogovi? a moj narod promijeni slavu svoju na stvar zaludnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čudite se tome, nebesa, i zgrozite se i upropastite se! veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer dva zla učini moj narod: ostaviše mene, izvor žive vode, i iskopaše sebi studence, studence isprovaljivane, koji ne mogu da drže vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Je li Izrailj rob? je li rob u kući rođen? zašto posta grabež?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Rikaše na nj lavići i dizaše glas svoj, i obratiše zemlju njegovu u pustoš; gradovi su mu popaljeni, te nema nikoga da živi u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I sinovi Nofski i Tafneski opasoše ti tjeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nijesi li to sam sebi učinio ostaviv Gospoda Boga svojega kad te vođaše putem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A sada što će ti put Misirski da piješ vode Siorske? što li će ti put Asirski da piješ vode iz rijeke?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tvoja će te zloća pokarati i tvoje će te odmetanje prekoriti. Poznaj dakle i vidi da je zlo i gorko što si ostavio Gospoda Boga svojega i što nema straha mojega u tebi, veli Gospod Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer davno izlomih jaram tvoj i raskidoh sveze tvoje, i ti reče: neću biti sluga; a na svaki visoki hum i pod svako zeleno drvo ideš da se kurvaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ja te posadih lozu izabranu, sve sjeme istinito; pa kako mi se promijeni i izmetnu se odvoda od tuđe loze?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Da se izmiješ salitrom i uzmeš mnogo sapuna, opet će se poznavati bezakonje tvoje preda mnom, veli Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kako možeš reći: nijesam se oskvrnio, nijesam išao za Valima? Pogledaj put svoj po dolu; poznaj šta si učinila, brza kamilo, koja ostavljaš znake na svojim putovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Kao divlja magarica, koja je navikla na pustinju i po želji duše svoje vuče u se vjetar, kad navali, ko će je vratiti? koji je traže neće se umoriti, naći će je u mjesecu njezinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Čuvaj nogu svoju, da nije bosa, i grlo svoje, da ne žedni. Ali ti veliš: od toga nema ništa; ne, jer ljubim tuđe, i za njima ću ići.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Kao što se lupež posrami kad se uhvati, tako će se posramiti dom Izrailjev, oni, carevi njihovi, knezovi njihovi, i sveštenici njihovi i proroci njihovi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Koji govore drvetu: ti si otac moj; i kamenu: ti si me rodio; jer mi okrenuše leđa a ne lice; a kad su u nevolji govore: ustani i izbavi nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A gdje su bogovi tvoji koje si načinio sebi? neka ustanu, ako te mogu izbaviti kad si u nevolji, jer imaš, Juda, bogova koliko gradova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Zašto hoćete da se pravdate sa mnom? vi ste se svi odmetnuli od mene, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Uzalud bih sinove vaše, ne primiše nauke; mač vaš proždrije proroke vaše kao lav koji davi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 O rode! vidite riječ Gospodnju; bijah li pustinja Izrailju ili mračna zemlja? zašto govori moj narod: gospodari smo, nećemo više doći k tebi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Zaboravlja li djevojka svoj nakit i nevjesta ures svoj? a narod moj zaboravi me toliko dana da im nema broja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Zašto govoriš da je dobar tvoj put tražeći što ljubiš? pa si i nevaljale žene naučio svojim putovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I jošte na skutovima tvojim nalazi se krv siromaha pravijeh; ne nalazim kopajući, nego je na svjema njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A ti govoriš: nijesam kriv, gnjev se je njegov odvratio od mene. Evo ja ću se preti s tobom što govoriš: nijesam zgriješio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Zašto trčkaš tako mijenjajući svoj put? Posramićeš se od Misirca kako si se posramio od Asirca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Otići ćeš i odatle s rukama nad glavom svojom, jer Gospod odbacuje uzdanice tvoje, i nećeš biti srećan u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga